Spring navigation over
Indhold start

Optælling af ledige stillinger på selvvalgt termin

Dato29.10.2013
Nummer247

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Indsamlingen af data til DST’ statistik over ledige stillinger opleves af de deltagende virksomheder som uhensigtsmæssig. Statistikken er baseret på kvartalsvise tællinger af ledige stillinger i de p-enheder, som udtrækkes til at indgå i en stikprøve.

Respondentvirksomhederne bliver af DST bedt om at foretage optællingen til af ledige stillinger til statistikken på uhensigtsmæssige tidspunkter.

Forslag

Det foreslås, at virksomhederne får lov at vælge optællingsdatoen, således at de fx kan vælge den for virksomheden mest hensigtsmæssige termin, fx den 30., 31. eller den 1. i en måned.

Forslaget kan ikke gennemføres af metodemæssige hensyn, da det er centralt i optællingen at samme referencedag benyttes for alle arbejdssteder, da antallet af ledige stillinger og besatte stillinger kan variere afhængigt af hvor på måneden der svares. Endeligt er det ikke hensigtsmæssigt at lægge referencedagen enten den sidste eller første dag i måneden, da der for det enkelte arbejdssted kan skabes tvivl om i hvilken måned der spørges til.

Herudover er månedsskiftet typisk det tidspunkt, hvor der enten kommer færre eller flere ansatte til, og hvis referencedagen ligger her, kan det skabe måleusikkerheder.