Spring navigation over
Indhold start

Leder i virksomhed skal have adgang til at se indberetninger

Dato29.10.2013
Nummer248

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en medarbejder i en virksomhed indberetter statistik, bliver indberetningen af sikkerhedshensyn låst, så kun denne medarbejder kan se hvad der er indberettet. Medarbejderen kan låse indberetningen op, så alle medarbejdere i virksomheden med NemId kan se hvad der er indberettet.

Når indberetningen er låst, kan lederen i virksomheden ikke komme til at se hvad der er indberettet, men hvis indberetning låses op, kan også medarbejdere, der ikke skal have adgang til oplysningerne få dette.

Berørte virksomheder

Virksomheder, hvor det ikke er lederen der foretager alle indberetninger

Forslag

Det skal være muligt for lederen i en virksomhed at se hvad medarbejdere i virksomheden har indberettet til Danmarks Statistik, uden at andre medarbejdere kan få adgang til oplysningerne.

Den ønskede løsning ville kunne imødekommes, hvis Danmarks Statistik anvender Virk’s generelle brugerrettighedssystem. Det kræver i givet fald at alle virksomheder for hver statistikindberetning skal vurdere hvilke medarbejdere i virksomheden der skal have adgang til at indberette. Der sker løbende ændring af statistikker virksomhederne skal indberette til. Tilsvarende sker der løbende udskiftning af de medarbejdere der skal indberette. I begge disse situationer skal virksomheden derfor ind og tilpasse brugerrettigheder alene til statistikformål.

Danmarks Statistik har fravalgt denne løsning, da den er omkostningskrævende.

Danmarks Statistik har i stedet valgt at låse indberetningen til den digitale signatur, som har foretaget indberetningen. Herved sikres datafortroligheden, og på denne måde undgås det, at virksomheden skal ind og tilpasse brugerrettigheder i deres eget system.

Indberetteren har mulighed for at udskrive eller gemme en kopi af indberetningen. Denne kan sendes til lederen af virksomheden (ex. via mail) eller gemmes lokalt. Desuden kan den person, der har indberettet, låse indberetningen op, så andre personer i virksomheden kan se de indberettede oplysninger.

Det vurderes, at virksomhedernes ønske kan imødekommes delvist inden for de nuværende rammer, og at den valgte løsning reducerer de administrative byrder der er forbundet med rettighedsadministrationen på Virk.dk.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Initiativet er gennemført, jf. svaret.