Spring navigation over
Indhold start

Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning

Dato29.10.2013
Nummer249

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne er ikke altid klar over, at de kan benytte en kladdefunktion, når de skal indberette statistik. Kladdefunktionen kan særligt være anvendelig, når virksomhederne skal indberette til større, komplicerede statistikker, hvor de f.eks. skal rundt i virksomheden og indsamle oplysninger inden de kan begynde indberetningen.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som ikke benytter kladdefunktionen.

Forslag

Danmarks statistik skal oplyse om kladdefunktionen, og hvornår den er særlig anvendelig. Kladdefunktionen skal kunne findes på indberetningernes forside på virk.dk

Det kan evt. indarbejdes i en vejledning til nye medarbejdere, der skal indberette til statistik. Kladdefunktionen kunne også nævnes i den vejledningsvideo, der findes på virk.dk

Yderligere

Danmarks Statistik informerer i dag om muligheden for at anvende kladde. Men nogle virksomheder er alligevel ikke klar over muligheden, og der er derfor potentiale for yderligere information.

Danmarks Statistik informerer i anmodning om indberetning om, at der findes en kladde i form af et printbart skema.

Kladden er tilgængelig på oplysningssiden for den enkelte statistik på www.dst.dk/oplysning, sammen med det øvrige indberetningsmateriale. I brevet er der et direkte link til den aktuelle side på DST’s hjemmeside.

Kladden er også tilgængelig på Startsiden for online-blanketten på www.virk.dk

Herudover er der, ved nogle statistikker, mulighed for at udskrive en kladde udfyldt med tidligere indberettede data.

Danmarks Statistik vil i 2014 afklare, om den nuværende kladdefunktionalitet kan forbedres og – afstemt med økonomiske forhold - implementere de mulige forbedringer.

Forslaget er implementeret i 2014

Danmarks Statistik informerer om, at der findes en kladde i det indberetningsmateriale der fremsendes til virksomhederne og på indberetningsportalen. Kladden er herudover tilgængelig på Startsiden for online-blanketten på www.virk.dk