Spring navigation over
Indhold start

Print af egne indberetninger til virk.dk

Dato29.10.2013
Nummer213

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomhederne printer deres indberetning fra Virk.dk, oplever de at få et ulæseligt print, som de ikke kan bruge til noget.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der printer egne indberetninger fra Virk.dk

Forslag

Virksomhedernes print af egne indberetninger skal være læseligt.

Virk.dk samler virksomhedsrettede digitale selvbetjeningsløsninger fra hele den offentlige sektor, pt. ca. 1600. For at sikre en ensartethed og høj brugervenlighed i løsninger, der skal kunne tilgås gennem Virk.dk, er der udarbejdet en designmanual for Virk.dk, der stiller krav til de enkelte løsningsejeres udformning af deres selvbetjeningssystemer, herunder integration til Virk.dk.

I den nuværende designmanual stilles der ikke krav til, hvorvidt en afsendt indberetning kan printes i læsevenligt format.

På baggrund af forslaget fra Virksomhedsforum vil designmanualen blive opdateret, således at der frem over stilles krav om at indberetningen kan printes i et læsevenligt format.

Det bemærkes at kravet af ressourcemæssige hensyn kun vil gælde når der udvikles nye selvbetjeningsløsninger til Virk.dk, og når eksisterende løsninger nyudvikles.

Forslaget vil således blive gennemført løbende.

Indarbejdelsen af kriteriet i designmanualen vil ske ved lancering af næste version af manualen senest den 1. april 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

På baggrund af forslaget fra Virksomhedsforum er designmanualen blevet opdateret, således at der frem over stilles krav om at indberetningen kan printes i et læsevenligt format.