Spring navigation over
Indhold start

Bedre overblik over indberetninger på Virk.dk og DST.dk

Dato29.10.2013
Nummer214

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er vanskeligt at få et overblik over de indberetninger, som er relevante for virksomheden på Virk.dk og DST.dk. Problemet øges ved, at det kan være vanskeligt at finde dem via søgning. Der findes fx fire statistikker, der hedder noget med konjunkturbarometer.

Berørte virksomheder

Virksomheder der indberetter statistik.

Forslag

Det bør gøres nemmere for virksomhederne at få overblik over relevante indberetninger.

Virk.dk arbejder løbende med at optimere søgeresultaterne på siden, bl.a. så søgeresultaterne er grupperet, de mest relevante står øverst, og indberetningsløsningerne er til at finde på de søgeord, som virksomhederne bruger.

Virk.dk vil sætte en helt ny søgemaskine i drift i forbindelse med implementering af ny brugergrænseflade for Virk.dk medio 2014. Dette forventes at give markante forbedringer i søgeresultaterne.

Virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik, får som første led i indberetningen en samlet oversigt over alle statistikker, som virksomheden aktuelt indberetter til - inkl. indberetningsstatus på de enkelte indberetninger.

Virksomheder, der logger på Virk.dk, kan tilføje deres egne genveje til specifikke indberetningsløsninger, eksempelvis løsninger der anvendes gentagne gange. Endnu enklere bliver det, hvis virksomhederne anvender Mit Virk.dk, som er en del af Virk-universet.

Mit Virk.dk indeholder blandt andet overblik over besøgte indberetninger på Virk.dk på virksomhedsniveau, ligesom der eksempelvis er mulighed for at se virksomhedens CVR-registrering.

I forbindelse med lancering af ny brugergrænseflade for Virk.dk medio 2014 udvikles også ny brugergrænseflade til Mit Virk.dk, der yderligere vil forbedre virksomhedens overblik generelt.

Danmarks Statistik og Virk.dk vil i samarbejde undersøge, hvilke øvrige tiltag der kan iværksættes for at gøre det lettere for virksomhederne at få overblik over relevante indberetninger.

Undersøgelsen forventes gennemført i første kvartal 2014, hvorefter der vil ske en vurdering af, hvilke yderligere tiltag, der umiddelbart kan implementeres.

Forslaget er implementeret i 2014

Erhvervsstyrelsen lancerede i august 2014 en ny brugergrænseflade til erhvervsuniverset Virk.dk, hvor der er udviklet en række forbedringer, der sikrer, at det er lettere for virksomheder at få overblik over relevante indberetninger, herunder også for Danmarks Statistik. Ændringerne er:

- Design og introsider: På det nye Virk Indberet er designet nyt og brugervenligt, idet det har været igennem flere brugertests. Det har resulteret i lette tilgængelige introsider, der sørger for, at virksomhederne får korte og klare informationer allerede inden, de begynder deres indberetning. Herunder kan brugeren både finde hjælp og konkrete tips til at komme godt fra start.
- Ny og forbedret søgemaskine: Søgemaskinen sørger for, at brugeren har mulighed for at søge efter en indberetning på Virk Indberet. Brugeren behøver ikke nødvendigvis kende den nøjagtige titel på en indberetning, da alle indberetninger udover titel og beskrivelse også er opmærket med sigende, tematiske emneord.
- Myndighedssider: Alle myndigheder, herunder også kommuner, har fået egne myndighedssider på Virk Indberet. Myndighedssiden samler den pågældendes myndigheds samlede, aktive indberetninger.
- Emne- og alfabetisk oversigt: Alle indberetninger er tilgængelige via to separate oversigter, én brugere kan orientere sig i via emner, og én via en alfabetisk oversigt. Den alfabetiske oversigt indeholder både indberetningens titel og eventuelle kaldenavn, hvorved de relevante indberetninger er lettere at finde.

Specifikt for Danmarks Statistik-indberetninger på Virk Indberet gælder, at alle Danmarks Statistiks indberetninger er præsenteret med de nye, brugervenlige introsider. Det betyder at brugeren får en god introduktion til indberetningernes formål, så de kan komme godt fra start. Danmarks Statistiks introsider har alle vejledning, og det er tydeligt beskrevet, hvem der skal anvende de forskellige statistikker.

Herudover kan brugeren også let finde de relevante løsninger via de øvrige nye muligheder. Eksempelvis er søgningen optimeret, så alle indberetninger også er opmærket med tematiske emne-ord. Søgeresultatvisningen er desuden forbedret, så resultaterne bliver præsenteret med en tydelig titel samt en beskrivelse, der siger noget om, hvad indberetningen handler om. Ved klik på titlen vil brugeren blive sendt til introsiden, hvor der findes yderligere information. Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har aftalt en opsamling fjerde kvartal med henblik på vurdering af om yderligere tiltag er hensigtsmæssigt i forhold til Danmarks Statistik. Forslaget rapporteres hermed som implementeret.