Spring navigation over
Indhold start

Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger

Dato29.10.2013
Nummer250

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange virksomheder oplever, at det for dele af de obligatoriske indberetninger til Danmarks Statistik ikke står klart, hvad formålet med de resulterende statistikker er, og hvad de bruges til.

Selvom, der ikke er tale om en byrde og et regelforenklingsforslag i traditionel forstand, bidrager forholdet til den byrde, som virksomhederne oplever ved indberetning af data til Danmarks Statistik.

Det ville være langt mere motiverende for virksomhederne at indberette, hvis de modtog oplysninger om den statistik de indberettede til.

Det er vigtigt, at virksomhederne oplever, at indsamling af data til Danmarks Statistik har et klart formål og giver mening i en større sammenhæng. Virksomhederne oplever for ofte, at den vigtigste motivation for at indberette data er, at det er lovpligtigt.

Det ville styrke motivationen til at foretage statistiske indberetninger, hvis der blev givet bedre og mere målrettet information om anvendelse og formål med de enkelte statistikker.

Erhvervsorganisationerne er glade for mange af statistikkerne, og synes derfor det er vigtigt, at virksomhederne også forstår formålet med deres indberetning.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der indberetter data til Danmarks Statistik.

Forslag

Virksomhederne skal, hvis det ønskes, oplyses om hvad statistikken bruges til.

Danmarks Statistik bør udarbejde en målrettet strategi for at sikre, at den enkelte virksomhed motiveres til at indberette oplysninger. Strategien skal bl.a. indeholde en let forståelig information om formålet med indhentning af data, en synliggørelse af hvorfor den enkelte virksomhed deltagelse er vigtig og hvad virksomheden/samfundet får ud af deltagelsen. Endelig skal virksomhederne tilbydes information om, hvilken viden den pågældende undersøgelse har resulteret i.

Det er vigtigt, at der skrues ned for retorikken om de sanktioner en virksomhed mødes med, hvis man ikke indberetter og at denne erstattes med en tak til virksomheden for at indberette.

Danmarks Statistik kan evt. indgå et samarbejde med de relevante brancheorganisationer om at informere om hvad statistikkerne bruges til. Informationen skal være overskuelig og aktuel med hensyn til brug og efterspørgsel af de enkelte statistikker m.v.

Opgaven består i at finde den rette balance i informationsniveauet fx ved at linke til flere informationer.

Yderligere oplysninger

Forslaget er bl.a. affødt af en række besøg, som Dansk Erhverv har foretaget hos et udvalg af medlemsvirksomheder.

Danmarks Statistik informerer om de enkelte statistikker på de oplysningssider, som der henvises til i forbindelse med udsendelse af anmodninger om indberetninger.

Oplysningssiderne indeholder information om statistikkens anvendelse samt om de seneste resultater. Detaljeret information om de enkelte undersøgelser findes i Danmarks Statistiks kvalitetsdeklarationer.

Danmarks Statistik vil udarbejde et kort informationsafsnit for samtlige skemabaserede statistikker, som beskriver formål med undersøgelsen og redegør for statistikkens anvendelse, og dermed virksomhedens mulighed for at drage nytte af statistikken. Informationen vil gøres tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside og i anmodning om indberetning.

Herudover udarbejdes en side på DSTs indberetningsportal, som redegør for de rammer der gælder for indberetning til DST, herunder undersøgelsernes relevans og konsekvens ved manglende indberetning.

Forslaget forventes gennemført i løbet af 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget er igangsat i 2014 og gennemføres gradvist i 2015.

Danmarks Statistik har for hver statistik udarbejdet et informationsafsnit, som beskriver formål med undersøgelsen og redegør for statistikkens anvendelse. Informationen er tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside og bliver også brugt i anmodning om indberetning.

Desuden er der i 2014 udarbejdet en side på DSTs indberetningsportal, som redegør for de rammer der gælder for indberetning til DST, herunder undersøgelsernes relevans og konsekvens ved manglende indberetning.