Spring navigation over
Indhold start

Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik

Dato29.10.2013
Nummer251

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Nogle virksomheder oplever ofte, at de ikke får information om hvordan oplysningerne fra deres indberetninger anvendes.

Virksomhedernes oplevede byrder i forbindelse med indberetninger til Danmarks Statistik kunne opleves lettere, hvis de kunne foretage statistiske udtræk af de data, de tidligere har indberettet.

Virksomhederne kan allerede i dag se deres seneste indberetninger på dst.dk/virk, hvor de kan printe og gemme en kopi af indberetningen. De kan også få oplysninger om brancher i Danmarks Statistikbank på ww.statistikbanken.dk

Det virksomhederne efterspørger, er mere målrettede og relevante tilbagemeldinger.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der er omfattet en lovpligtig indberetningspligt til Danmarks Statistik.

Forslag

Danmark Statistik bør give virksomhederne mulighed for at foretage et udtræk af deres tidligere indberetninger til Danmarks Statistik, samtidig med at muligheden for at virksomhederne kan holde deres data op imod deres branche, region mv. også bør afdækkes, så virksomhederne kan se hvordan deres indberetning ligger i forhold til andre lignende indberettere.

Den seneste indsendte indberetning er tilgængelig på oversigten over indberetninger på Danmarks Statistiks online-blanketter, hvorfra det er muligt at printe og gemme en kopi af indberetningen. Oplysninger for brancher mv. er gratis tilgængelige i Danmarks Statistikbank på www.statistikbanken.dk.

Danmarks Statistik vil arbejde på at informere om den statistik, der allerede er gratis tilgængelig. De nyeste tal fra undersøgelserne vises allerede på statistikkens emneside og oplysningssiden i et overskueligt diagram eller i tabelformat.

I samarbejde med brancheorganisationer vil Danmarks Statistik undersøge, om der kan udarbejdes målrettede og relevante tilbagemeldinger, som vil være anvendelige for en bred kreds af virksomheder, og hvordan disse oplysninger bedst videreformidles til de relevante brugere.

Danmarks Statistik vil i 2014 vurdere efterspørgslen efter yderligere tiltag, og på denne baggrund igangsætte relevante initiativer i forhold til at stille information til rådighed for virksomhederne.

Forslaget er implementeret i 2014

Virksomhederne har altid adgang til deres seneste indberetning via Virk.dk. Indberetningen kan downloades i PDF format. På Danmarks Statistiks indberetningsportal vises enten et diagram eller en tabel med de nyeste tal for statistikken. Under diagrammet findes et direkte link til Statistikbanken, hvor man kan hente flere tal for den relevante statistik.

Danmarks Statistik har i 2014 gennemgået de frivillige brugertilbagemeldinger, som indsamles i alle digitale undersøgelser. På denne baggrund vurderes det, at den nuværende tilbagemelding af statistikresultater til virksomhederne er dækkende for størstedelen af virksomhedernes behov. Efterspørgers yderligere tilbagemeldinger af statistikresultater vil yderligere tiltag løbende blive vurderet.