Spring navigation over
Indhold start

Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger

Dato29.10.2013
Nummer253

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Indsamlingen af data til DST’ statistik over ledige stillinger er baseret på kvartalsvise tællinger af ledige stillinger i de p-enheder, som udtrækkes til at indgå i en stikprøve.

Det er ikke klart for virksomhederne, om ledige stillinger, der udbydes på interne stillingsopslag, skal indgå i optællingen af ledige stillinger. En del af de interne opslag vil blot resultere i interne rokader og rationaliseringer, men vil ikke udløse behov for ansættelse af medarbejdere eksternt. Statistikken giver dermed ikke et retvisende billede af antallet af ledige stillinger, når disse interne stillingsopslag medtælles.

Forslag

Det bør klargøres, om ledige stillinger, der udbydes på interne stillingsopslag, skal indgå i optællingen af ledige stillinger.

Interne stillinger er ikke omfattet af indberetningen til statistikken over ledige stillinger, hvilket allerede fremgår af den vejledning der stilles til rådighed i online-blanketten og i vejledningen til den telefonindberetningsløsning, der kan anvendes til at indberette oplysninger om ledige stillinger.

Vejledningen vil blive præciseret, så det fremgår, at intern rokering ikke skal indberettes.

Telefonvejledningen og adgang til indberetningsløsningen er tilgængelig på www.dst.dk/ledigestillinger.

Forslaget er implementeret i 2014

Danmarks Statistik har tilføjet en infoboks i online indberetningsløsningen, som informerer om, at intern rokering ikke skal indberettes.

Herudover er vejledning og kladde på indberetningsportalen blevet opdateret med mere udførelig information.