Spring navigation over
Indhold start

Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug

Dato29.10.2013
Nummer254

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomhederne indberetter til statistikken ”Industriens energiforbrug”, oplever de, at de skal indsende oplysninger, som de allerede har sendt i forbindelse med indberetning af det grønne regnskab til Miljøstyrelsen.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som indberetter grønt regnskab og Industriens energiforbrug

Forslag

Danmarks Statistik og Miljøstyrelsen skal undersøge om de kan genbruge data, så virksomhederne ikke skal indberette de samme oplysninger to gange til forskellige myndigheder. Hvis oplysningerne ikke er de samme, skal virksomhederne oplyses om hvad forskellen er, og hvorfor der er behov for at indsamle begge oplysninger om energiforbrug.

Da indberetning til Miljøstyrelsens Grønne regnskaber er nedlagt, vil de berørte virksomheder ikke længere skulle indberette de samme oplysninger om energiforbrug til 2 offentlige myndigheder. Oplysninger om energiforbrug indberettes nu kun til Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik gennemfører i 2016 et opfølgningsprojekt til det tidligere gennemførte pilotprojekt om anvendelse af registerbaserede energiforbrugsoplysninger i samarbejde med Energinet.dk, som bl.a. har til formål at undersøge de konkrete muligheder for anvendelse af elforbrugsdata i Energinets’ DataHub. Projektet vil samtidig undersøge muligheden for, hvorvidt disse data kan erstatte dele af den eksisterende undersøgelse om Industriens energiforbrug, samt i hvilket omfang det er muligt at lette virksomhedernes indberetningsbyrde.

Forslaget er implementeret i 2017.

Da indberetning til Miljøstyrelsens Grønne regnskaber er nedlagt, indberetter de berørte virksomheder ikke længere de samme oplysninger om energiforbrug til 2 offentlige myndigheder. Oplysninger om energiforbrug indberettes nu kun til Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik arbejder løbende på at reducere virksomhedernes indberetningsopgave. Danmarks Statistik har i 2016 modtaget data fra Energinets DataHub, med det formål at undersøge, om det er muligt at erstatte indberetning af visse oplysninger ved at anvende elmåler-data i statistikproduktion.

Projektet omfatter både forbedring af nuværende statistikker samt mulighed for at mindske respondentbyrden i forbindelse med dataindsamling til Industriens Energiforbrug.