Spring navigation over
Indhold start

Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester

Dato29.10.2013
Nummer220

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne skal indberette eksport af varer til andre EU lande til både Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester. Oplysningerne er de samme, men angives lidt forskelligt i de tre indberetninger.

F.eks. skal oplysningerne til én indberetning opgives per virksomhed i de forskellige lande, mens de til en anden skal opgives aggregeret på landeniveau.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som eksporterer til andre EU lande

Forslag

Danmarks Statistik og SKAT skal genbruge data, så virksomhederne kun skal levere data om eksport til andre EU lande én gang og på én måde.

Danmarks Statistik arbejder for at skabe større sammenhæng mellem indberetninger til Intrastat, momsangivelsen og EU-salg uden moms (det tidligere Listesystem/VIES). Dette er baggrunden for udviklingen af Idep.web, hvor der kan foretages en samtidig indberetning af oplysninger til Intrastat og EU-salg uden moms. I det omfang der er overlap mellem de oplysninger der indberettes, vil oplysningerne blive genbrugt, så de kun skal indberettes én gang.

Ligeledes ser Danmarks Statistik meget positivt på muligheden for, at eksisterede data skal genbruges mest muligt. Allerede i dag anvender Danmarks Statistik administrative data fra SKAT og en række andre offentlige myndigheder til at producere statistik, og Danmarks Statistik arbejder løbende med at øge genbrug af allerede indberettede data.

Virksomheder der indberetter via Idep.web kan desuden foretage en samtidig indberetning af oplysninger om udenrigshandel med tjenester. Der er dog ikke sammenfald mellem de oplysninger der indberettes til Udenrigshandel med tjenester og de oplysninger der indberettes til Intrastat og EU-salg uden moms, og data fra Udenrigshandel med Tjenester kan derfor ikke genbruges i denne sammenhæng.

Forslaget er implementeret i 2015

I det omfang der er overlap mellem de oplysninger der indberettes til Intrastat, Udenrigshandel med tjenester og EU-salg uden moms, vil oplysningerne blive genbrugt, så de kun skal indberettes én gang.

Danmarks Statistik tilskynder løbende virksomhederne til at anvende Idep.web som indberetningsløsning.

I det omfang der er overlap mellem de oplysninger der skal indberettes til Intrastat, Udenrigshandel med tjenester og EU-salg uden moms, vil de virksomheder der anvende Idep.web opnå en lettelse i indberetningsbyrden.