Spring navigation over
Indhold start

Flere P-enheder i samme indberetning om ledige stillinger

Dato29.10.2013
Nummer255

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Indsamlingen af data til DST’ statistik over ledige stillinger opleves af de deltagende virksomheder som uhensigtsmæssig. Statistikken er baseret på kvartalsvise tællinger af ledige stillinger i de p-enheder, som udtrækkes til at indgå i en stikprøve.

Metoden medfører, at respondentvirksomheder, der omfatter et større antal P-enheder, kan blive spurgt om antal ledige stillinger flere gange indenfor samme kvartal. Det er uhensigtsmæssigt.

Forslag

Virksomhederne bliver spurgt én gang per kvartal, således at alle de af virksomhedens P-enheder, som deltager i en stikprøve, kan blive omfattet af samme indberetning.

Den nuværende fremgangsmåde er nødvendig af hensyn til statistikkens opgørelse, hvor man i hvert kvartal skal opgøre antal ledige stillinger for både små og store arbejdssteder på grundlag af den mindst mulige stikprøve. For store virksomheder med mange arbejdssteder, fx supermarkedskæder, forudsætter det, at arbejdsstederne for den enkelte virksomhed fordeles over hele kvartalet, så virksomheden er repræsenteret i samtlige måneder. Dette er nødvendigt for at kunne udarbejde en statistik, som er repræsentativ i alle måneder.

En samling af arbejdsstederne under samme økonomiske enhed, så der sker en samtidig indberetning én gang i kvartalet, vil have afledte sæsoneffekter. Alternativt vil de enkelte p-enheder skulle indberette oplysninger om antallet af ledige stillinger på månedsbasis, hvilket vil føre til en højere administrativ byrde.