Spring navigation over
Indhold start

Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder

Dato29.10.2013
Nummer221

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhederne oplever at de skal indberette oplysninger om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige offentlige myndigheder. F.eks. indberetter virksomhederne om deres rekrutteringssituation til Arbejdsmarkedsstyrelsen og om ledige stillinger til Danmarks Statistik.

Forslag

Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen, skal samordne deres undersøgelser, så virksomhederne ikke bliver spurgt om det samme to gange i forhold til indberetning af data for beskæftigelse, herunder om ledige stillinger.

Forslaget gennemføres ikke.

Danmarks Statistik (DST) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har diskuteret forslag 221 fra Virksomhedsforum om at samordne dataindsamlingen til Rekrutteringsundersøgelsen og statistikken over Ledige Stillinger og har følgende fælles indstilling:

I Statistikken over Ledige Stillinger, som DST gennemfører og i Rekrutteringsundersøgelsen, som STAR gennemfører, stilles der ikke de samme spørgsmål til virksomhederne.

I statistikken over Ledige Stillinger bliver virksomhederne stillet to spørgsmål, som begge vedrører en bestemt dag, nemlig om antal ansatte og om antal ledige stillinger på denne dag. I Rekrutteringsundersøgelsen bliver virksomhederne spurgt om, hvor mange stillinger de forgæves har forsøgt at få besat inden for de seneste 2 måneder, og herefter bliver virksomhederne ret detaljeret spurgt om indholdet i disse stillinger, som forgæves er forsøgt besat. Danmarks Statistiks undersøgelse optæller alene antallet af ledige stillinger på brancheniveau i den private sektor, men der indsamles ikke oplysninger om indenfor hvilke stillingsbetegnelser, der er ledige stillinger. Undersøgelsen fra STAR har til formål at dokumentere, hvor der mangler arbejdskraft på både det private og det offentlige arbejdsmarked og der indsamles oplysninger om indenfor hvilke stillingsbetegnelser, der forgæves er rekrutteret arbejdskraft. Man kan således ikke skære ned på antallet af spørgsmål til virksomhederne ved at samordne de to undersøgelser.

Hvis man alligevel samordnede de to undersøgelser til en undersøgelse ville der være stor fare for, at der opstår forvirring og misforståelser hos de virksomheder, der skal svare på spørgsmålene. Såvel de forskellige begreber (antal ledige stillinger vs. antal forgæves rekrutteringsforsøg) og de forskellige referencetidspunkter (en bestemt dag vs. de seneste to måneder) kan virke forvirrende. Man kan derfor frygte at en samordning til en undersøgelse ville føre til sammenblandinger og dermed fejlagtige svar. Det ville betyde, at virksomhederne skulle genkontaktes for at få rettet fejlene, hvilket ville medføre en øget indberetningsbyrde for virksomhederne.

STAR og DST har derfor ikke planer om at samordne de to undersøgelser.

Status maj 2014:

Initiativet forventes igangsat i 2014 og forventes implementeret i 2015