Spring navigation over
Indhold start

Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve

Dato29.10.2013
Nummer257

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder oplever jævnligt at blive udtrukket til en række undersøgelser foretaget af Danmarks Statistik. Gentagne udtrækninger til forskellige statistikker i løbet af et år bidrager til at virksomhederne oplever indberetning til Danmarks Statistik som en stor byrde.

Det er et problem for virksomhederne, når statistikindberetningerne ”klumper sig sammen”, og virksomhederne modtager mange statistikker indenfor en kort periode. Det kan medføre at virksomheden slet ikke svarer.

Forslag

Danmarks statistik skal informere og synliggøre for virksomhederne hvilke statistikker de er udtaget til, og hvor lang tid de er udtaget til statistikkerne. Efter en periode som udtaget, skal virksomheden fredes, så de i en periode ikke skal bidrage til statistikindberetning – med mindre der er en særlig grund til, at man ikke kan fredes fra en konkret indberetning.

Virksomhederne kan finde en aktuel oversigt over de statistikker de selv indberetter til, i forbindelse med online indberetning til Danmarks Statistik via e-blanketter på virk.dk. Oversigten revideres løbende.

Det angives ikke hvor længe den enkelte virksomhed skal indberette til de enkelte statistikker, da dette afhænger af bl.a. virksomhedens størrelse og branchetilknytning. Samtidig vil virksomhedens nødvendighed for opgørelsen af statistikken afhænge af, hvor mange andre virksomheder der indgår i samme segment for den pågældende statistik.

Der informeres desuden om baggrund, formål og anvendelse af de enkelte statistikker på den enkelte statistiks oplysningsside, oversigten findes på www.dst.dk/oplysning
Danmarks Statistik arbejder på at informere yderligere om statistikkerne, når der fremsendes anmodninger om indberetning.

Dette vil blive gennemført, når det nuværende behov for at informere om anskaffelse og anvendelse af Digital signatur bortfalder. Dette forventes at ske, når Digital Post er fuldt integreret i virksomhederne, og digital signatur dermed er almindeligt anvendt.

Desuden udarbejdes en side på Danmarks Statistiks indberetningsportal http://www.dst.dk/indberetning, som redegør for de rammer der gælder for indberetning til DST, herunder undersøgelsernes relevans.

Forbedringer forventes implementeret i 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Danmarks Statistiks indberetningsportal er blevet udvidet med en ekstra side, som informerer om baggrunden for, at de enkelte virksomheder indgår i Danmarks Statistiks stikprøver, og hvorfor det er nødvendigt at indberette.