Spring navigation over
Indhold start

Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i i løbet af et år

Dato29.10.2013
Nummer258

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

En lang række virksomheder oplever jævnligt at blive udtrukket til en række undersøgelser foretaget af Danmarks Statistik. Gentagne udtrækninger til forskellige statistikker i løbet af et år bidrager til at virksomhedernes oplever indberetninger til Danmarks Statistik som en stor byrde.

Forslag

I øjeblikket må virksomheder med under 10 ansatte maksimalt deltage i tre statistikker om året. Det foreslås, at der udarbejdes en tilsvarende plan for hvor mange gange virksomheder med f.eks. henholdsvis 10 – 19; 20 – 49; 50 – 100 og flere end 100 ansatte må kontaktes af Danmarks Statistik.

Det anbefales, at denne plan som udgangspunkt indeholder en målsætning om, at virksomheder med mellem 10 og 19 ansatte maksimalt skal svare på fem statistikker i løbet af et år. På den måde fordeles indberetningsbyrden på flere virksomheder, men den enkelte virksomheds byrde vil blive mindre.

Yderligere information

Virksomhedsforum anerkender, at der findes brancher, der er så små, så Danmarks Statistik af hensyn til statistikkens kvalitet, ikke kan undtage visse virksomheder.

Danmarks Statistik anvender panelstikprøver, hvor de enkelte virksomheder meddeles, at de skal deltage i en periode på 3-5 år, hvorefter de fritages en årrække. Panelstikprøverne sikrer, at virksomhederne ikke hvert år skal lære en ny indberetning at kende og, at der løbende sker en vis udskiftning af de virksomheder, der skal indberette. Samtidig sikrer denne tilgang, at det er muligt at lave statistik der er sammenlignelig over tid. Små virksomheder med færre end 10 beskæftigede deltager højst i tre statistikker årligt. Store virksomheder med flere end 50 ansatte må påregne at skulle deltage i mange statistikker, og udskiftes ikke automatisk i stikprøverne.

Danmarks Statistik vil igangsætte en analyse med henblik på at kortlægge omfanget af indberetninger for virksomheder med 11-20 ansatte. Ud fra dette vil det blive analyseret om der er mulighed for at fastlægge grænser (eventuelt for enkelte brancher) for et maksimalt antal statistikker, der skal indberettes til pr. år, herunder hvilke konsekvenser, det vil have for stikprøvestørrelse mv. Herudover vil Danmarks Statistik vil arbejde for, at der fremover blive informeret om panelstikprøver og konsekvenser, når der fremsendes anmodning om indberetning til virksomhederne. Det vil ikke være relevant at gennemføre en tilsvarende analyse for virksomheder med mere end 20 ansatte, da disse virksomheder efter danske forhold er store virksomheder. Indberetning fra disse virksomheder er nødvendig for at opnå tilstrækkelig dækning i statistikkerne, og det er derfor ikke muligt at indføre en begrænsning på antallet af statistikker virksomheder med mere end 20 ansatte deltager i.I 2014 gennemføres en analyse med henblik på at afdække mulighederne for at begrænse antallet af statistikker som virksomheder med 11-20 ansatte skal indberette til.

Forslaget er implementeret i 2016.

Danmarks Statistik har i 2016 besluttet at fastsætte max-grænser for, hvor mange lovpligtige statistikker mindre og mellemstore virksomheder skal deltage i inden for et referenceår. Det betyder, at virksomheder med henholdsvis 0-9, 10-19 og 20-49 beskæftigede højst skal indberette til henholdsvis 3, 6 og 9 forskellige statistikker om året. Fastsættelsen af disse grænser vil sprede indberetningsopgaven mere end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Nogle virksomheder, der i dag indberetter til mange statistikker, vil opleve et fald i indberetningsbyrden, mens andre vil opleve en stigning. For de fleste vil indberetningsbyrden være uændret, og den samlede indberetningsbyrde vil ligeledes være uændret.