Spring navigation over
Indhold start

Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af idep.web

Dato29.10.2013
Nummer259

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mange virksomheder er ikke klar over, at den digitale indberetningsløsning idep.web også kan anvendes til at indberette til Listesystemet (SKAT) og Udenrigshandel med tjenester – ud over Intrastat. Det betyder, at de ikke udnytter muligheden for nemmere indberetning.

Berørte virksomheder

Virksomheder der eksporterer til andre EU lande og indberetter til Intrastat og Listesystemet

Forslag

Danmarks Statistik bør undersøge, hvordan virksomheder, der ikke kender til mulighederne for at anvende løsningen, kan oplyses herom, samt sikre, at en brugervenlig vejledning i anvendelsen er let tilgængelig f.eks. på indberetningens forside på virk.dk.

Danmarks Statistik kan evt. benytte beskedboksen på virk.dk til at oplyse de virksomheder, der ikke udnytter muligheden for at indberette samlet til Intrastat og Listesystemet.

Danmarks Statistik bør undersøge, om der findes andre steder, hvor man kan se, at virksomhederne ikke benytter den smarteste måde at indberette på. Også i disse tilfælde opfordres Danmarks Statistik til at oplyse virksomhederne om dette.

Idep.web kan anvendes til indberetning af Intrastat, Udenrigshandel med tjenester og EU-salg uden moms (Listesystemet). Der oplyses om samtlige indberetningsmuligheder i vejledninger som er tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Nye indberettere får herudover tilsendt et nyhedsbrev, som informerer om de forskellige indberetningsmuligheder.

Danmarks Statistik har kun i begrænset omfang valgt at anbefale virksomhederne at indberette oplysninger om EU-salg uden moms via Idep.web. Dette skyldes tekniske udfordringer i forhold til den endelige modtagelse af data hos SKAT. Danmarks Statistik og SKAT arbejder aktivt på at løse problemet.

Forslaget gennemføres så snart det er muligt for SKAT at modtaget indberetninger til EU-salg uden moms som er foretaget via Idep.web. Der vil herefter i 2014 blive igangsat en kampagne i forhold til at informere om muligheden for at indberette via Idep.web.

Forslaget er implementeret i 2015

Der har tidligere været tekniske problemer der betød, at SKAT ikke kunne modtage indberetninger fra Idep.web. Det har derfor ikke været muligt at foretage indberetninger til EU-salg uden moms (Listesystemet).

De tekniske problemer er nu løst, og Danmarks Statistik og SKAT informerer løbende virksomhederne om mulighederne for at anvende Idep.web til indberetning.

Der orienteres herudover om muligheden for at anvende Idep.web på Danmarks Statistiks og SKAT’s hjemmesider.

Virksomheder der anvender Idep.web vil kunne foretage en samtidig indberetning til Intrastat og EU-salg uden moms, og vil dermed opnå en lettelse i den oplevede indberetningsbyrde.