Spring navigation over
Indhold start

Samlede månedsafregninger på WebReg-registreringer for anmelder

Dato29.10.2013
Nummer260

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Som revisionsvirksomhed, der mange gange om måneden foretager anmeldelser og/eller ændringer i selskabernes forhold, får vi på hver eneste journal-nr. en bet-ID tilsendt. Det medfører, at der er ret mange spildminutter ved at sidde og betale 15-20 gange.

Forslag

Kan man ikke lave en løsning, som ved CVR, hvor man bliver oprettet under et kundenr. og få tilsendt en månedsfaktura, når der bestilles udskrifter eller regnskaber og lignende? På denne måde kan vi undgå den spildtid, som forekommer hver gang vi skal lave anmeldelser.

Forslaget vil blive gennemført gennem en ny løsning - kaldet Enhedsregistreringen – der vil kunne indfri ønsket om en samlet månedlig faktura, som den der kendes fra cvr.dk.

Forslaget vil således ikke blive gennemført i den fremsatte form på Webreg. Webreg er en ældre selvbetjeningsløsning fra 2001 og er under udfasning til fordel for Enhedsregistreringen, der er en ny og moderniseret selvbetjeningsløsning.

Erhvervsstyrelsen arbejder i øjeblikket på en model, hvor kunderne (inden for områder, som administreres opkrævningsmæssigt ens) månedsfaktureres til deres CVR-adresse, hvis en sådan findes, selv om tjenesteydelsen sendes enten fysisk eller elektronisk til en anden adresse.

Grundlaget for at kunne skabe denne brugervenlige og tilpassede fakturering vil ske gennem udviklingen af et såkaldt ”betalingsmodul”. I betalingsmodulet bygges en visning (a la netbanks kontoudskrift) til styrelsens kunder. Her vil kunderne kunne logge på og følge alle deres indkøb i Erhvervsstyrelsen på tværs af alle forretningsområder. Man vil her kunne se alle transaktioner, også dem som lige er foretaget men endnu ikke fakturerede over for kunden endnu. Der vil også være søge- og filtreringsmuligheder.

Betalingsmodulet forventes færdig i 2014, og Enhedsregistreringsprojektet knyttes i den forbindelse hertil løbende, efterhånden som Enhedsregistreringen færdiggøres. De sidste dele af Enhedsregistreringen forventes færdig i 2015.

Forslaget forventes implementeret i 2015.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget vil blive gennemført gennem en ny løsning - kaldet Enhedsregistreringen – der vil kunne indfri ønsket om en samlet månedlig faktura, som den der kendes fra cvr.dk. Forslaget forventes fuldt implementeret i 2015.

Der udvikles på såkaldt ”betalingsmodul” i regi af Erhvervsstyrelsens Moderniseringsprogram.