Spring navigation over
Indhold start

Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat

Dato29.10.2013
Nummer261

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder har indberettet til Intrastat kan de få beskeden: ”Afsendt med 0 fejl” Dette bør betyde, at indberetningen er afsluttet og virksomheden ikke skal foretage sig yderligere. Men det er ikke tilfældet. Virksomheden skal herefter gå ind på det indberettede og foretage en yderligere bekræftelse på de indtastede data og trykke indsend, hvilket er forvirrende og unødvendigt.

Berørte virksomheder

Virksomheder der indberetter til Intrastat.

Forslag

Hvis virksomheden får beskeden: ”Afsendt med 0 fejl” bør virksomheden ikke skulle foretage sig yderligere. Det skal være muligt at trykke afslut uden at skulle klikke sig videre ind på indberetningen. Hvis der er behov for yderligere fra virksomheden bør det fremgå så det ikke kan misforstås.

Indberetning via Idep.web foregår ved at overføre data fra virksomhedens økonomisystem direkte til Idep.web, hvilet sikrer, at data fra virksomhedens økonomisystem genbruges ved indberetningen. I forbindelse med upload tjekkes data for åbenlyse fejl, så efterfølgende genkontakt kan undgås. Hvis filen er korrekt, skal indberetningen godkendes, hvorefter den er indsendt til Danmarks Statistik. Idep.web muliggør, at der kan gennemføres en samtidig indberetning af oplysninger for flere statistikker og perioder. Godkendelsesprocessen er nødvendig for at sikre, at brugeren får mulighed for at godkende de oplysninger der samlet indberettes til Danmarks Statistik på tværs af statistikker op perioder. Dette var et væsentligt ønske fra brugerne i forbindelse med udviklingen af Idep.web.

Danmarks Statistik vil ændre teksten ved upload af data til Idep.web, og har samtidig igangsat en analyse med henblik på at afdække, om det er muligt at forenkle godkendelsesprocessen. Analysen vil inddrage erfaringer fra nuværende brugere af Idep.web. Såfremt der konstateres generelle problemer i forhold til godkendelsesprocessen, vil processen i Idep.web blive tilpasset brugerbehovene.

Idep.web testes med slutbrugere i 2014. Eventuelle rettelser implementeres herefter i henhold til resultaterne fra brugertestene så det ikke kan misforstås, om man skal foretage sig yderligere før man er færdig.

Forslaget er implementeret i 2014

Der er implementeret en forenkling i IDEP.webs brugergrænseflade. Filer der uploades til IDEP.web kan nu godkendes og indsendes til Danmarks Statistik umiddelbart efter upload.