Spring navigation over
Indhold start

Indberetninger ved EU-handel til Listesystem

Dato29.10.2013
Nummer210

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

SKAT’s løsning til indberetning til Listesystem er ustabilt.

Virksomhederne oplever, at det er de samme oplysninger, som skal indberettes til listesystem og Intrastat. Løbende småændringer skaber desuden problemer for virksomhederne i forbindelse med overførsel af data.

Virksomhederne forsøger at automatisere deres indberetninger løbende. Hvis virksomhederne oplever småændringer i indberetningerne, der kræver en ændring i deres it-systemer, medfører det ekstra omkostninger og opleves som en stor byrde.

Virksomhederne får ikke nogen kvittering tilsendt, når de har foretaget en indberetning til listesystemet.

Forslag

Det foreslås, at SKAT forbedrer indberetningssystemerne, så de bliver mere stabile og opstiller ambitiøse mål for oppetiden.

Virksomhederne bør modtage en kvittering på deres indberetning.

Hertil kommer, at SKAT bør revurdere frekvensen, hvormed der justeres i eksempelvis indberetningsfelter og ”drop-down-lister”, specielt hvis dette medfører, at hidtidige automatiske indberetninger skal ændres hos virksomhederne.

Yderligere oplysninger

Indberetningerne er omfattet af EU-regler.

SKAT er ved at introducere ændringer i deres it-system.

SKAT arbejder løbende med at forbedre it-løsningerne, så de bliver mere brugervenlige for virksomhederne. Det gælder også de løsninger, hvor SKAT arbejder sammen med andre myndigheder.

Efter ønske fra erhvervslivet har Danmarks Statistik i samarbejde med SKAT tidligere etableret en fællesløsning for indberetning af EU salgsoplysninger til både kontrol- og statistikformål (Idep.web). Der overføres oplysninger fra Idep.web til Listesystemet, så virksomhederne ikke skal indberette de samme oplysninger to gange. I den seneste tid er der imidlertid konstateret nogle it-tekniske problemer i kommunikationen mellem SKAT (EU-salg uden moms) og Danmarks Statistik (Idep.web). Såvel SKAT som Danmarks Statistik har fokus på løsning af problemerne, og det er forventningen, at de kan være løst snarest.

I øvrigt bemærkes, at både SKAT og Danmarks Statistik løbende overvåger oppetiden for de pågældende indberetningssystemer, og der tilstræbes en oppetid på over 95 pct. Den aktuelle oppetid er pt. højere end 95 pct.

SKAT er enig i, at virksomheder bør modtage en kvittering på indberetning i de pågældende systemer. Det sker imidlertid allerede i dag – både ved indberetning af oplysninger vedrørende EU-salg uden moms til SKATs it-løsning (EU-salg uden moms) og ved indberetning af oplysninger til den fælles løsning mellem Danmarks Statistik og SKAT (Idep.web). Kvitteringen fremkommer på skærmen, når indberetningen er afsluttet, hvorefter den kan udskrives.SKAT er klar over, at løbende justeringer og mindre ændringer i eksisterende it-systemer kan have utilsigtede virkninger for virksomheder, hvor indberetningerne er sat op til at køre automatisk. SKAT forsøger i det omfang, det er muligt, at samle ændringer af it-systemer, så det bliver til mindst mulig gene for virksomhederne. I forhold til justering af indberetningsfelter og ”drop down”-lister i indberetningssystemerne er der imidlertid tale om en sammenhængende EU-kontrolløsning. Det betyder, at frekvensen for indførsel af nye indberetningsfelter mv. afhænger dels af ændringer i de bagvedliggende EU-forordninger og direktiver, dels af ændringer i de andre medlemsstater. Det er derfor ikke muligt for SKAT altid selv at fastsætte frekvensen for justeringer.

Forslaget er implementeret i 2014

Oppetiden er stadig højere end 95 %.

Forslaget er for så vidt gennemført, eftersom problemerne med idep.web er løst.

SKAT har ikke ændret i systemet til indberetning af EU-salg uden moms, og har ikke planer om lave større ændringer foreløbigt.