Spring navigation over
Indhold start

Nemmere at finde toldpositionskoder ved indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik

Dato29.10.2013
Nummer263

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Toldpositionskoder i indberetningsløsningen kan være forældede eller forkerte.

Samtidig er der en meget langsom og omstændelig procedure ved webbaseret Intrastat-indberetning fra virksomhedens økonomisystem for at komme fra de oprindeligt indberettede data til de korrekte data, dvs. dem, der kan accepteres af Intrastat-programmet.

Søgningen efter en ny toldpositionskode foregår i noget, der mest af alt ligner en ASCII-fil. Man får et meget begrænset overblik af denne søgning, der foregår side efter side, som om man bladrede i en bog med meget få linier pr. side.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der importerer og eksporterer varer fra og til EU.

Forslag

Det skal være nemmere at finde den korrekte toldpositionskode.

Det ville hjælpe, hvis der var en mere brugervenlig brugerflade, hvor det er nemmere og hurtigere at finde de fejl i toldpositionskoder, der skal rettes, samt de relevante oplysninger, der skal bruges ved retning af en fejl.

Toldpositionskoder (også kaldt Varekoder) er opstillet i Den kombinerede nomenklatur (KN). Danmarks Statistik stiller opslagsværker tilgængelig for indberetterne både på Danmarks Statistiks hjemmeside og i indberetningsløsningerne. Der muligt at søge efter varekoder ved fritekstsøgning og ved søgning via nøgleord.

Danmarks Statistik arbejder løbende på at forbedre de forskellige søgningsfunktioner til søgning efter varekoder. I forhold til den eksisterende søgefunktion i Idep.web er der igangsat et projekt, som vil reduceres det antal trin, som brugeren skal igennem for at finde frem til den rigtige varekode.

Herudover vil der også blive udarbejdet en forbedret vejledning i opbygning og brug af varekoderne, som vil øge brugernes forståelse af nomenklaturens opbygning.

Projektet forventes implementeret i 2014 og vil blive testet med slutbrugere.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Initiativet er gennemført.