Spring navigation over
Indhold start

Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat

Dato29.10.2013
Nummer209

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Over halvdelen af de administrative byrder på Danmarks Statistiks område stammer fra virksomhedernes indberetninger til Intrastat om virksomhedens import og eksport.

Virksomhedsforum har tidligere foreslået, oprettelsen af et ”one flow” system, der indebærer, at medlemslandene alene indsamler detaljerede eksporttal fra virksomhederne, og der på den baggrund dannes de detaljerede importtal ud fra de øvrige EU-landes oplysninger om eksport. En sådan løsning ville indebære en meget væsentlig reduktion i virksomhedernes administrative byrder på området.

Regeringen har svaret, at forslaget følges delvist, og at der i det europæiske statistiksamarbejde er påbegyndt et arbejde, der forventes at resultere i indførelse af et nyt system kaldet ’Single Market Statistics’ (SIMSTAT), som afløser for det nuværende Intrastat.

Det er imidlertid ikke kun omfanget af oplysninger der skal indberettes, der er problemet. Der er også et potentiale for at gøre indberetningsløsningen mere brugervenlig. Oplysninger kan indberettes på to måder – via idep.web (system-til-system løsning) eller via Virk.dk (infopass). Der er potentiale for større brugervenlighed i begge systemer.

Berørte virksomheder

Virksomheder der indberetter til Intrastat / virksomheder der importerer eller/og eksporterer indenfor EU.

Forslag

Det foreslås at Danmarks Statistik foretager en analyse af hvordan brugervenligheden kan forbedres i de to systemer og implementere de nødvendige ændringer. Slutbrugerne bør inddrages i analysen.

Danmarks Statistik gennemfører løbende forbedringer af indberetningsløsninger i forhold til brugerfeedback indhentet i InfoPath-blanketter og i forbindelse med support henvendelser fra slutbrugere.

Der er igangsat et projekt om forbedringer til Idep.web brugergrænseflade, som bl.a. inddrager de forslag der er stillet af Virksomhedsforum.

Slutbrugerne inddrages løbende i videreudvikling af Idep.web og andre indberetningsløsninger.

Der vil blive gennemført en analyse af brugergrænsefladen i Idep.web i 2014, med henblik på, at gennemføre forbedringer derefter.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Initiativet er igangsat og forventes implementeret i Idep.web i første halvår 2014