Spring navigation over
Indhold start

Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter - opdatering af ansøgningsskema

Dato17.06.2013
Nummer185

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Landbrug & Fødevarer får løbende henvendelser fra konsulenter og landmænd, som ikke er omfattet af en overenskomst, om hvordan de skal udfylde Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings ansøgningsskema om arbejds- og opholdstilladelse til praktikanter fra tredjelande mht. løn- og ansættelsesvilkår.

Mere konkret drejer det sig om PR1 ansøgningsskema punkt 12 - ”Oplysninger om løn- og ansættelsesforhold - Hvordan er praktikantens løn og ansættelsesforhold reguleret?

I skemaet er der følgende muligheder:

1. Gældende overenskomst mellem GLS-A og 3F

2. Anden gældende overenskomst

3. Vejledende lønskala med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer”

Realiteten er, at der ikke længere er en aktuel ”Vejledende lønskala”. De arbejdsgivere der ikke er dækket eller bundet af gældende overenskomst mellem GLS-A og 3F eller af anden overenskomst på jordbrugsområdet, har således ingen mulighed for at udfylde ansøgningsskemaet korrekt.

Trods erhvervets påpegning af ovenstående, er der ikke rettet op på problemet, der allerede har eksisteret i en årrække og forsætter med at eksistere, såfremt der ikke ændres på forholdene.

Berørte virksomheder

Primært landbrugsbedrifter og gartnerier

Forslag

Ansøgningsskemaet for udenlandske praktikanter foreslås opdateret. Det vil være naturligt at inddrage kontaktudvalget for udenlandske praktikanter i den forbindelse.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er i gang med en fornyelse af alle ansøgningsskemaer til brug for ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

I forbindelse med en fornyelse af ansøgningsskemaet PR1, forventer vi at ændre den nævnte tredje mulighed vedr. aflønning: ”Vejledende lønskala med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer” til ”Aflønnes i overensstemmelse med lønoversigten fra Jordbrugets Uddannelser med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer”.

Det fremgår af forslaget fra Virksomhedsforum, at det vil være naturligt at inddrage kontaktudvalget for udenlandske praktikanter i den forbindelse.

Kontaktudvalget vil blive inddraget i det omfang, det vil være muligt.

Der kan ikke oplyses en præcis dato for lancering af opdaterede ansøgningsskemaer pt. Skemaerne, herunder PR1, tages i brug snarest muligt efter opdatering. Et ændret PR1-skema forventes at være færdigt i løbet af efteråret 2013. Virksomhedsforum orienteres, når de nye skemaer er taget i brug.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Formuleringen ”Aflønnes i overensstemmelse med lønoversigten fra Jordbrugets Uddannelser med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer” er ny. Den suppleres af muligheden ”Gældende overenskomst mellem GLS-A og 3F”, der ikke er ny i skemaet.

Skemaændringerne er implementeret i marts 2014.