Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for at anvende samme firmabil i flere selskaber

Dato17.06.2013
Nummer169

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er ikke tilladt at bruge den samme firmabil i flere selskaber. Det er et problem for bl.a. små iværksættere, som har flere små driftsselskaber under et holdingselskab.

En lille iværksætter der har et holdingselskab og 2 driftsselskaber (ApS) har fået oplyst af SKAT, at den bil iværksætteren har leaset kun må bruges i det selskab, der har leaset den.

Hvis bilen skal bruges i det andet selskab, skal der laves lejekontrakt og et intern afregningssystem, hvilket vil give rigtig meget administration.

Forslag

Det foreslås, at det gøres administrativt enklere, at en firmabil tilknyttes og benyttes af flere selskaber med samme ejer.

En mulig løsning kunne være, at firmabilen tilknyttes holdingselskabet, hvorved bilen kan bruges i alle driftsselskaberne uden den store administration.

Skatteministeriet har undersøgt, om det er muligt at tilknytte en firmabil til flere selskaber ejet af samme ejer, så den kan benyttes i de pågældende selskaber uden for meget administration for ejeren. Virksomhedsforum har som eksempel foreslået, at det gøres muligt at tilknytte bilen til et holdingselskab, så den kan benyttes i alle de underliggende datterselskaber.

I dag er der krav om, at priser og vilkår skal fastsættes som mellem uafhængige parter – ikke kun i relation til biler men på alle områder. Der er ingen bagatelgrænse. Reglen gælder for både multinationale selskaber og for små rent indenlandske koncerner, og hænger sammen med, at der er tale om selvstændige juridiske enheder.

I praksis betyder forslaget fra Virksomhedsforum, at der generelt skal indføres bagatelgrænser i lovgivningen for, hvordan koncernforbundne selskaber kan handle med hinanden.

Det er tvivlsomt, om der kan indføres bagatelgrænser i koncernforhold, der vil medføre færre byrder for erhvervslivet – eller om en bagatelgrænse blot vil pålægge erhvervslivet nye administrative byrder. Indførelsen af en bagatelgrænse kunne desuden medføre, at skattemæssige og ikke forretningsmæssige overvejelser ville blive afgørende for selskabernes brug af aktiver i koncerninterne forhold.

Regeringen har generelt fokus på og arbejder for at skabe bedre vilkår for iværksættere. Det er imidlertid ikke muligt i forhold til firmabiler at etablere en særordning for iværksættere, der kan administreres enkelt og effektivt. På den baggrund arbejdes der ikke videre med forslaget.