Spring navigation over
Indhold start

Digitalisering af kommunale lokalplaner

Dato17.06.2013
Nummer190

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Lokalplanlægning er i dag i praksis forskellig fra kommune til kommune, og det er derfor ikke overskueligt at finde relevante oplysninger i konkrete lokalplaner eller sammenligne lokalplanrestriktioner.

Digitalisering ud over at gøre papiret elektronisk som PDF filer forudsætter, at lokalplaner gøres mere ensartede end de reelt er i dag.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der har behov for at få behandlet kommunale sager inden for byggesagsområdet og planlovsområdet.

Forslag

Digitalisér de kommunale lokalplaner, så de er frit tilgængelige for alle virksomheder, der ønsker få overblik over lokale krav vedr. nye byggesager, planlovsrestriktioner m.v.

En bedre adgang til lokalplaner vil gøre det lettere på forhånd at planlægge byggeri mv. samt at indsende de nødvendige oplysninger til brug for byggesagsbehandlingen.

En forudsætning for digitaliseringen er dog, at de relevante oplysninger bliver tilgængelige online i et ensartet skabelonbåret format. Dette vil forudsætte, at lokalplaninstrumentets indhold og detaljeringsgrad gøres mere ensartet mellem kommunerne.

Kommunerne anvender i dag et forskelligartet sæt at ’lokalplantyper’, som bør ensrettet mere for at opnå fordelene ved digitalisering.

En bedre adgang til lokalplansoplysninger må forventes at gøre byggesagsbehandlingen hurtigere og billigere for både virksomheder og offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger

Miljøministeriet. KL og Naturstyrelsen arbejder i dag på et udviklingsprojekt om digitale lokalplaner.