Spring navigation over
Indhold start

SKAT dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land

Dato17.06.2013
Nummer192

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I et nyt styresignal skærper SKAT kravet til den dokumentation, sælger skal være i besiddelse af, før en dansk virksomhed momsfrit kan sælge varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande.

De nye skærpede dokumentationskrav træder i kraft den 1. august 2013. Skærpelsen af kravene vedrører de såkaldte ”selvhentere”, hvor køber selv henter varerne i Danmark.

Bl.a. skal sælger fra køber fremskaffe dokumentation for transporten ud af Danmark i form af færgebilletter, brokvitteringer og lignende.

Endvidere skal afhenteren have fuldmagt, hvis han ikke er indehaver af købers firma.

Det er naturligvis i orden, at sælger skal tjekke om køber er momsregistreret men resten synes at indebære unødvendigt bureaukrati.

Forslag

At man som hidtil alene skal tjekke, at køber er momsregistreret.

Derudover bør det undersøges, hvilken dokumentation skattemyndighederne i vores nabolande kræver ved landtransport, fx Tyskland eller Sverige.

Forslaget gennemføres delvist.

SKAT har ved styresignal SKM2013.713.SKAT tilbagekaldt styresignalerne om dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel, som var som følger: SKM2013.197.SKAT (de skærpede dokumentationskrav) og SKM2013.445.SKAT (udskydelse af virkningstidspunktet for de skærpede dokumentationskrav til 1. november 2013).

Baggrunden for tilbagekaldelsen var det påbegyndte arbejde i VAT Forum i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer for dokumentation for EU-handel med varer. Dette arbejde er nu afsluttet med en rapport på Kommissionens hjemmeside.

SKAT har haft et udkast til styresignal om ”EU-handel med varer – dokumentationskrav ved afhentningskøb – kontantsalg” i høring, og dette styresignal er offentliggjort den 11. november 2014: SKM2014.773.SKAT.

Med virkning fra den 1. januar 2015 skærpes kravene således til den dokumentation, som SKAT vil kræve for, at sælger kan anvende momsfritagelsen for EU-interne leverancer af varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande ved afhentningskøb, og hvor sælger kræver fuld betaling før eller i forbindelse med købers afhentning af varerne.

Dokumentations­kravene omfatter både forsendelsen eller transporten af varerne til det andet EU-land samt købers eller købers repræsentants identitet, herunder verifikation af købers momsnummer.

Forslaget gennemføres således delvist, da de skærpede krav er begrænset betydeligt ift. det oprindelige styresignal, og da de skærpede krav er begrænset til udelukkende at omfatte kontantsalg.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget er implementeret ved styresignal af den 11. november 2014 (SKM 2014.773.SKAT).