Spring navigation over
Indhold start

Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse

Dato18.03.2013
Nummer160

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Sagsbehandlingen i sager om arbejdstilladelse hos udlændingemyndighederne varierer afhængig af sagernes kompleksitet. Der er ikke i regelsættet fastsat klare tidsfrister i sager om udenlandske arbejdstagere fra 3. lande.

Virksomheder, der rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, har ofte været gennem en længere søgeproces i Danmark og udlandet først. Når det lykkes at finde en medarbejder i udlandet, bør søgeprocessen ikke forlænges af unødig bureaukrati, idet virksomhederne i perioden mangler arbejdskraften.

Berørte virksomheder

Indenfor alle brancher

Forslag

Sagsbehandlingen bør maksimalt være 4 uger i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse. Det vil sige sager hvor de nødvendige oplysninger umiddelbart er indsendt og kan verificeres (jf. myndighedernes egne definitioner på ukomplicerede sager). Hvis de ukomplicerede sager ikke er afgjort indenfor de 4 uger, bør ansøgningen automatisk være godkendt.

Baggrund

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har følgende servicemål for den maksimale sagsbehandlingstid af fuldt oplyste sager (et uddrag):

  • Positivlisten: 1 måned
  • Beløbsordningen: 1 måned
  • Koncernopholdstilladelse: 1 måned
  • Greencard: 1 måned
  • Øvrige arbejdstagere (uden høring): 1 måned
  • Øvrige arbejdstagere (med høring): 3 måneder
  • Forlængelse af opholdstilladelse: 3 måneder

Forslaget gennemføres delvist.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har i alle sager om arbejdstilladelse et servicemål på 1 måned, forudsat at sagen er fuldt oplyst, hvilket defineres som en ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger; som er underskrevet alle de relevante steder; og som er vedlagt al relevant dokumentation.

Undtaget herfra er ”øvrige arbejdstagere” (eksempelvis praktikanter, kokke og ambassadeansatte), hvor de regionale arbejdsmarkedsråd skal høres som led i sagsbehandlingen. Her gælder et servicemål på tre måneder.

SFR har i løbet af 2012 gennemført en handlingsplan med henblik på at nedbringe antallet af verserende sager på alle sagsområder til et niveau, der muliggør, at de udmeldte servicemål fremadrettet kan overholdes. Handlingsplanen er lykkedes bortset fra greencardsager og tilhørende familie hertil.

En garanti for en maksimal sagsbehandlingstid på 4 uger i alle sager vil være meget omkostnings­tungt at gennemføre. Derfor fastsættes der ikke en maksimal sagsbehandlingsgaranti eller indføres automatisk godkendelse, hvis en ukompliceret sag ikke er afgjort indenfor 4 uger.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

SFR har i løbet af 2012 og første halvår af 2013 gennemført en handlingsplan, der har nedbragt antallet af verserende sager på styrelsens sagsområder. SFR åbnede den 25. februar eget BorgerCenter, hvilket har medført en væsentlig reduceret ventetid for arbejdsgivere og arbejdstagere, som har behov for det personlige fremmøde.