Spring navigation over
Indhold start

Dokumentationsrapport på VIRK.dk

Dato18.03.2013
Nummer155

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Hvis en virksomhed skal prækvalificeres til offentlige opgaver, fx fordi de omfattet af EUs udbudsdirektiv, så stilles der ofte krav om, at virksomheden skal dokumentere en række oplysninger og nøgletal om virksomheden.

Virksomheden skal blandt andet dokumentere følgende: gæld til det offentlige, omsætning, resultat, antal ansatte osv.

Berørte virksomheder:

Virksomheder der byder på og løser offentlige opgaver.

Forslag:

Der kan indbygges en funktion i Virk.dk, hvor virksomheden kan trække en komplet rapport, som kan bruges i forbindelse med udbud. Alternativ kan opgavestiller selv trække rapporten.

Forslaget gennemføres delvist således, at det vil være muligt for virksomhederne at få tilsendt eller downloade en dokumentationsrapport - i form af den såkaldte serviceattest - digitalt. Denne dokumentationsrapport indeholder dokumentation for blandt andet gæld til det offentlige, strafbare forhold og konkurs.

Med denne digitalisering af dokumentationsrapporten vil virksomhederne selv kunne printe rapporten og sende den videre digitalt, hvilket er en serviceforbedring i forhold til i dag, hvor rapporten bliver sendt til virksomheden med papirpost.

Den digitale dokumentationsrapport vil være certificeret digitalt. Det vil inden udgangen af 2013 være muligt for virksomhederne selv at printe dokumentationsrapporten og sende den videre digitalt.

Det er allerede i dag muligt at bestille en dokumentationsrapport digitalt på Virk.dk. Der vil stadig med den delvise gennemførelse af forslaget være sagsbehandlingstid forbundet med udarbejdelsen af dokumentationsrapporten, og selve indholdet og prisen for produktet vil ikke blive ændret.

Virksomheden vil, hvis den får tilsendt dokumentationsrapporten digitalt, spare tid, da der ikke skal bruges en dag på at sende rapporten via postvæsenet. Det vil være muligt for brugeren at modtage en besked, når den digitale dokumentationsrapport er klar.

Det vil dog også være muligt stadig at få tilsendt rapporten i papirform, som det er tilfældet i dag.

Med henblik på helt at kunne imødekomme forslaget vil Erhvervsstyrelsen fremadrettet undersøge muligheden for at automatisere den sagsbehandling, der ligger til grund for dokumentationsrapporten, således at rapporten kan være virksomheden i hænde umiddelbart efter bestilling. Dette kræver, at fortrinsvis juridiske problemstillinger afklares.

Det vil endvidere blive undersøgt, om der er behov for at supplere dokumentationsrapporten med andre oplysninger end dem, der i dag indgår.

Undersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af 2013. Regeringen vil herefter orientere Virksomhedsforum om resultatet af undersøgelsen.

Målet er, at det bliver enklere og hurtigere for virksomhederne at rekvirere en serviceattest.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Projektet er gennemført og afsluttet og der er nu muligt for virksomhederne selv at printe dokumentationsrapporten og sende den videre digitalt.