Spring navigation over
Indhold start

IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke

Dato18.03.2013
Nummer157

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Ifølge EU og UNECE skal visse virksomheder og landbrug rapportere efter PRTR-protokollen og PRTR-forordningen.

IT-systemet, indberetningerne skal foretages i, virker ikke efter hensigten, og er meget ustabilt og vanskeligt at indberette i. Dette er til stor gene for de virksomheder der ønsker at indberette i systemet, og der bruges uforholdsmæssigt meget tid på indberetningerne. Dette giver unødvendige administrative byrder der er til skade for konkurrenceevnen.

Berørte virksomheder:

Visse virksomheder og landbrug

Forslag:

Afsæt de nødvendige midler til at få systemet til at fungere.

Forslaget gennemføres.

Fra 4. kvartal2012 til medio marts 2013 er der gennemført en række forbedringer af it-systemet til indberetning af grønne regnskaber. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der med disse forbedringer er rettet op på mange af de problemer, brugerne har oplevet i forbindelse med tidligere års indberetning, og at systemet samtidig er blevet mere brugervenligt.

Miljøstyrelsen vurderer løbende omfanget af problemer med indberetningen af de grønne regnskaber. Det er styrelsens vurdering, at antallet af henvendelser vedr. it-problemer siden medio marts er faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Styrelsen har derfor en begrundet forventning om, at den ekstra indsats har haft en positiv effekt.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der med forbedringerne er rettet op på mange af de problemer, brugerne har oplevet i forbindelse med tidligere års indberetning, og at systemet samtidig er blevet mere brugervenligt