Spring navigation over
Indhold start

Tast-selv Service (enkeltbetalingsstøtte online)

Dato18.03.2013
Nummer139

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

I februar 2012 lancerede NaturErhvervstyrelsen tast-selv service, der er et IT-værktøj landmænd kan bruge til at søge enkeltbetalingsstøtte online. Der var fra starten store problemer med systemets drift. Mange brugere oplevede at blive ”smidt af” systemet, og der var meget lange svartider i programmet. Efterfølgende har det vist sig, at de forskellige dele af systemet (markkort og fællesskema) ikke var tilstrækkeligt integrerede, da man åbnede systemet.

Resultatet blev et meget kaotisk ansøgningsforløb, hvor NaturErhvervstyrelsen to gange måtte udskyde ansøgningsfristen for at ansøgningsrunden kunne gennemføres. Der blev ligeledes udsendt ca. 11.000 fejlbreve (krydskontrolbreve) til kunderne, hvilket var dobbelt så mange som i 2011.

Konsekvensen af det komplicerede og dårligt fungerende system har været, at langt de fleste landmænd har overladt støtteansøgningen til specialiserede planteavlskonsulenter. Konsulenterne oplever naturligvis de samme problemer som landmanden, hvilket betyder spildtid for både konsulent og landmand, og en større økonomisk byrde for sidstnævnte. Typisk sidder landmanden sammen med konsulenten og udfylder ansøgningen, så et dårligt fungerende system resulterer i spildtid for begge.

Berørte virksomheder:

Landbrug og konsulenthuse

Forslag:

I øjeblikket er den største frustration for landmænd og konsulenter, at de spilder tid på at arbejde sig igennem ansøgningen, for så at blive smidt af systemet før ansøgningen er færdiggjort. Derfor er der et stort behov for, at NaturErhvervstyrelsen får tast-selv service til at køre mere stabilt, også når der er tale om store ansøgninger, der involverer mere end 200 marker.

Forslaget gennemføres.

Det er NaturErhvervstyrelsens (NAER) opfattelse, at ansøgningsrunden 2013 forløber væsentligt bedre end i 2012. Stabilitet og svartider er forbedret markant.

Antallet af servicevinduer (nedlukning af systemet for opdatering) i ansøgningsrunden er mere end halveret siden 2012. Antallet vil blive reduceret yderligere. Dermed vil der være færre gener for brugerne i ansøgningsperioden. Det betyder også strammere styring af idriftsættelse af funktioner og dermed mere stabil drift.

Der skal udarbejdes ny Service Levels Agreement (SLA), som afspejler den forventede øgede tilgængelighed. Som en del af dette arbejde vil der ske en løbende opfølgning ikke blot på de tekniske mål, men også på tilfredsheden med systemet både hos interne og eksterne brugere.

NAERs automatiske overvågningsværktøj til opsamling af data udbygges, så systemets tilgængelighed bedre kan måles.

Status på svartidsmål drøftes jævnligt med erhvervet. Der sker løbende opfølgning på overholdelse af de følgende 6 svartidsmål: gennemsnitlig svartid for skemakontrol, GIS validering, import af markkort, load af markkort, vælg markkort via versionsvælger og vis markliste.

Svartiderne hænger sammen med antallet af marker i ansøgningen, bl.a. fordi omfanget i skemakontrollen øges. Ansøgere med 200 marker vil opleve længere svartider end ansøgere med færre marker. Antallet af ansøgere, der har det, er dog begrænset. I 2012 var det kun 16 ud af i alt 45.207.

Samtlige landmænd har ikke overladt arbejdet med fællesskema til konsulenter. I 2012 indsendte 30 % af ansøgerne uden brug af konsulent. Det er ikke muligt at måle, om antallet af ansøgere, der overlod arbejdet til en konsulent, er steget siden 2011, da fuldmagtsløsningen ikke var etableret i 2011.

Der arbejdes løbende på at forbedre driften af Tast selv-service. Tiltagene implementeres løbende i 2013 og yderligere forbedringer forventes i 2014.

Regeringen har opsat følgende mål for gennemførelsen af forslaget:

1) Der er opsat konkrete mål ift. f.eks. antal servicevinduer i 2013 samt ift. etablering af SLA

2) Der gennemføres dagligt svartidsmålinger i produktionsmiljøet

3) Overvågningsværktøjet logger evt. nedetid i Tast selv-service

Forbedrede svartider i 2013 i forhold til 2012 pr 11.4.2013:

Uge 14 2013 (sek) Sidste uge af ansøgningsrunden 2012 (sek)
Gns. Svartid for skema-kontrol. Mål: ≤ 80 sek. 29,29 78
Gns. Svartid for GIS validering i IMK Mål ≤10 sek. 0,98 6,38
Gns. Import af markkort med 20 marker
Mål: ≤ 30 sek.
13,57 45
Gns. Load af kort i IMK.
Mål: ≤ 6 sek
7,75 EJ MÅLT 2012
Gns. Vælg markkort via versionsvælger.
Mål: ≤ 3 sek.
2,67 EJ MÅLT 2012
Gns. Vis markliste
Mål: ≤ 1 sek.
1,98 EJ MÅLT 2012

Forslaget er implementeret i 2014

På baggrund af tilbagemeldinger fra bl.a. Landbrug og Fødevarer, er det NaturErhvervstyrelsens opfattelse, at ansøgningsrunderne i 2013 og 2014 forløb stabilt og med fornuftige svartider.

Vedr. antallet af servicevinduer (dvs. at systemet ikke er tilgængeligt for brugerne pga. opdatering) er der sket en væsentlig reduktion i 2014 ift. 2013.

Vedr. Service Levels Agreement (SLA) opdateres denne årligt. Opdateringen igangsættes i februar.

Vedr. svartider opdateres de specifikke mål årligt ifm. den kommende ansøgningsrunde.

2015-målene blev godkendt ultimo 2014.