Spring navigation over
Indhold start

IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes til at virke

Dato18.03.2013
Nummer140

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Husdyrgodkendelse.dk har været i drift siden 2007, hvor husdyrloven trådte i kraft. Systemet var tænkt som en smart digital løsning, hvor både landmænd, konsulenter og myndigheder kunne følge en ansøgning om miljøgodkendelse.

Både ansøgere og myndigheder er tvunget til at bruge husdyrgodkendelse.dk, da det er et krav, at man skal søge om miljøgodkendelse via et it-system, og der ikke findes andre systemer.

Virkeligheden er desværre, at systemet på 6. år stadigt præges af nedetid, lange svartider, fejlagtige beregninger, fejl ved indtastning af data, funktioner på siden, der slet ikke virker, lukkedage på systemet osv. Derfor må landbrugskonsulenterne ofte selv regne alt igennem. Konsulenterne prøver endda at bruge websiden sent om aftenen, da problemerne med nedetid og lange svartider er værst i dagtimerne.

Miljøstyrelsen har løbende foretaget mindre rettelser i og forbedringer af systemet. Men grundlæggende præges systemet stadigt af ovennævnte problemer. Senest den 22. januar 2013 var der problemer med PDF-generatoren jf. www.husdyrgodkendelse.dk

Landbrug & Fødevarer har presset gevaldigt på for at få systemet til at virke, de seneste år gennem Husdyrforum.

Berørte virksomheder:

Landbrugskonsulenter som skal bruge længere tid på at behandle en miljøansøgning.

Landmænd som ofte må betale en større regning end nødvendig, fordi konsulenterne må fakturere mere tid hos den enkelte landmand.

Kommunerne som skal behandle ansøgningerne. Kommunernes miljømedarbejdere efterlyser også et bedre IT-system.

En miljøansøgning fordyres altså helt unødvendigt til skade for landbrugserhvervets vækst og konkurrenceevne.

Forslag:

Der er brug for et helt nyt IT-system, alternativt en grundlæggende revision og forbedring af det nuværende IT-system.

Miljøstyrelsen har senest i december 2012 som en del af Husdyraftale 3 mellem Miljøministeriet og KL afsat 3,4 mio. kr. til forbedring af IT-systemet. Landbrug & Fødevarer finder, at der er brug for en langt mere markant indsats.

Forslaget gennemføres.

Miljøministeriet arbejder fokuseret på at forbedre driftsstabiliteten, funktionaliteten og anvendeligheden af it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk for at minimere de fejl, som landbrugskonsulenterne oplever ved brugen heraf.

Der er den 14. marts 2013 idriftsat en opdatering af systemet med ny løsning vedrørende log-in gennem NemID, løsning af problemet med midlertidige udfald i beregningsservicen og en opdateret og mere stabil PDF-generator.

Den 22. maj 2013 blev version 2.0 af it-systemet frigivet. Denne version omfatter en række væsentlige forbedringer, der øger systemets hastighed og driftsstabilitet, idet versionen omfatter implementering af en ny og hurtigere beregningsmotor til udvaskningsberegninger (den såkaldte FarmN), løsning af problemet med forkert visning af produktioner, ligesom der også vil blive udført optimeringer på forskellige sider.

Der er planlagt yderligere opdateringer af systemet i 2013. Efter sommerferien vil der blive udrullet en opdatering med nye brugerflader til FarmN-beregninger. Denne opdatering vil også indeholde yderligere optimeringer med henblik på at forbedre hastigheden. Det er desuden forventningen, at der hen mod slutningen af året vil blive implementeret endnu en opdatering af systemet.

Det er Miljøministeriets forventning, at der med disse opdateringer vil blive rettet op på nogle af de væsentligste af de problemer, brugerne oplever med systemet.

På længere sigt kan der komme ændringer i husdyrreguleringen som følge af anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. Hvis det sker, forventes der samtidig at blive taget stilling til, hvilken it-understøttelse der bliver behov for i fremtiden.

Det er målsætningen for udviklingen af husdyrgodkendelse.dk, at der løbende prioriteres i de opgaver,som igangsættes, for at sikre, at opdateringerne har den mest optimale effekt i forhold til de kerneopgaver, systemet skal løse.

Det er nedsat brugergrupper for både ansøgere (landbrugskonsulenter) og kommuner (kommunale sagsbehandlere), som er med til at sikre, at de midler, der er til rådighed for udvikling af husdyrgodkendelse.dk, anvendes, hvor det giver størst mulig effekt og værdi for brugerne af it-systemet.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Der er den 14. marts 2013 idriftsat en opdatering af systemet med ny løsning vedrørende log-in gennem NemID.

22. maj 2013 blev version 2.0 af it-systemet frigivet. Denne version omfatter en række væsentlige forbedringer herunder en ny og væsentligt hurtigere beregningsenhed (Ny Farm N). Systemet er den 24. september 2013 blevet opdateret med nye beregningsresultater på bl.a. udvaskning til et plantebrug.

Der er derudover sket en opdatering medio december 2013 og senest en opdatering i februar 2014. Herved er de midler, der blev bevilget med Husdyraftale 3 blevet udmøntet. Systemet virker, og der er i løbet af 2013 og starten af 2014 sket markante forbedringer både i forhold til systemets stabilitet og hastighed.