Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af indberetning om butikkers helligdagsåbent

Dato18.03.2013
Nummer141

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Indberetningsformen på virk.dk i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring ved indberetning af helligdagsåbent er blevet ændret.

Før en butik lovligt kan holde helligdagsåbent skal butikken have en revisorerklæring på, at den har en omsætning under en bestemt tærskelværdi. Før ændringen kunne man genbruge stamdata. Efter ændring af systemet skal stamdata indtastes hver gang.

Det betyder, at revisor (der anvender digitalsignatur, hvorfor opgaven ikke kan videregives) nu skal indtaste stamdata for hver enkelt enhed (butik) fremfor blot at taste stamdata én gang og så tilføje yderligere butikker.

Systemet er med andre ord blevet mindre brugervenligt og mere omkostningstungt end det var.

Berørte virksomheder

Detailvirksomheder med en omsætning mellem 13,9 og 32,2 mio. kr. og med mere end én butik, der ønsker at holde åbent på helligdage.

Forslag

At systemet – i lighed med tidligere – muliggør genbrug af stamdata for virksomheden, hvorfor alene den omhandlede butik skal angives, når først stamdata er indtastet.

Forslaget gennemføres.

Forslaget vil blive gennemført gennem en teknisk tilpasning af Erhvervsstyrelsens it-system i forhold til indberetningsformen på virk.dk. Tilpasningen af it-systemet planlægges at ske i efteråret 2013, sådan at den tilpassede indberetningsform er klar til den næste årlige indberetning om butikkers helligdagsåbent, som sker i foråret 2014.

Tilpasningen vil betyde, at de revisorer, som i henhold til lov om detailsalg fra butikker mv. skal foretage en årlig indberetning om helligdagsåbent for en række mindre dagligvarebutikker, kan foretage denne indberetning i én proces i forhold til flere forretningssteder under ét CVR-nummer. I dag er systemet indrettet således, at indberetningen om helligdagsåbent kan foretages én gang pr. forretningssted – og altså ikke kan foretages samlet for et antal forretningssteder under samme CVR-nummer.

Målet med tilpasningen er, at indberetningsformen opleves som mere brugervenlig.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Tilpasningen er implementeret tirsdag den 4. marts 2014.

Tilpasningen vil betyde, at de revisorer, som skal foretage en årlig indberetning om helligdagsåbent for en række mindre dagligvarebutikker, kan foretage denne indberetning i én proces i forhold til flere forretningssteder under ét CVR-nummer.