Spring navigation over
Indhold start

Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register

Dato18.03.2013
Nummer145

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Blokvogne er anhængere og lignende til kørsel med ekstra tungt, langt og/eller bredt gods (vindmøllevinger, naceller, store entreprenør- eller landbrugsmaskiner o.lign.). Identifikationen af en blokvogn er en blokvognsnummerplade. Som de eneste nummerplader i Danmark er disse endnu ikke omfattet af det elektroniske register i Centralregistret for Motorkøretøjer i SKAT. Dette giver anledning til en lang række uhensigtsmæssigheder. Eksempelvis bliver politiet nødt til at stoppe en særtransport for nærmere at kunne identificere blokvognen i stedet for blot at slå den op elektronisk, hvilket unødigt kan forsinke transporten, der ofte er tidskritisk for modtageren og transportøren og i øvrigt forsinkende for den øvrige trafik pga. transportens størrelse.

Ved alle årlige syn godkender en synsvirksomhed køretøjet, men dette registreres IKKE i det centrale register, og derfor skal ejeren via et motorkontor og få stemplet det ene eksemplar af godkendelsen, og først derefter er dette registreret. På motorkontoret opbevares kopien i papirform, og er ikke tilgængelig på nogen elektronisk måde, eller på anden måde tilgængelig for andre end personalet på kontoret. Da der pt. lukkes mange afdelinger af SKAT, er afstandene til disse kontorer efterhånden så store at der bruges betydelig tid på denne håndtering. En løsning kunne derfor være, at virksomhederne gives mulighed for selv at printe nummerpladerne.

Det har længe været varslet fra SKAT at ordningen skulle ind under den generelle registreringsordning sammen med samtlige andre nummerplader i Danmark, men der er tilsyneladende ingen fremdrift i sagen. Sagen har været drøftet mellem Trafikstyrelsen, politiet og SKAT.

Berørte virksomheder:

Primært særtransportvirksomheder, vindmølleindustrien, byggeriet og landbruget.

Forslag:

Blokvognsnummerplader lægges ind på linje med andre nummerplader i det elektroniske register. Samtidig gives der mulighed for virksomhederne til at printe nummerpladerne.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum foreslår, at blokvognsnummerplader lægges ind på linje med andre nummerplader i det elektroniske system. Det er endnu ikke besluttet, om og hvornår blokvogne i så fald vil blive inkluderet i Det Digitale Motorregister (DMR).

SKAT har imidlertid udarbejdet en anden løsning efter at have været i dialog med Trafikstyrelsen omkring udlevering af blokvognsplader med henblik på at finde en hurtig løsning, der adresserer de lange køreafstande, som blev en følge af SKATs beslutning om at lukke en række nummerpladeekspeditioner pr. 1. februar 2013. Denne dialog har resulteret i en proces, der indebærer, at virksomheder, der ejer blokvogne, alene skal køre til en synsvirksomhed for at opnå godkendelse (Blokvognsattest).

Synsvirksomheden sender elektronisk blokvognsattesten til SKAT. Blokvognsattesten og selve blokvognsnummerpladerne sendes derefter fra SKAT med pakkepost direkte til virksomheden, der ejer blokvognen.

Godkendelsen af en blokvogn gælder for en periode på 14 måneder jf. § 6, stk. 1, i BEK 374 af 23/04/2007 (Bekendtgørelse om særtransport). Udleveringsperioden for blokvognsnummerplader kan forlænges, jf. § 12, stk. 3, i BEK 374 af 23/04/2007.

En sådan forlængelse/fornyelse vil også kunne foregå alene ved, at blokvognsejeren kører til en synsvirksomhed og får fornyet godkendelsen af blokvognen – SKAT modtager elektronisk oplysninger om, at der er sket fornyelse af blokvognsattesten, og SKAT kan herefter opdatere oplysningerne i SKATs journalsystem.

Ovenstående proces vil medføre mindre ændringer i Bekendtgørelse om særtransport, hvilket forventes at ske inden for 2-3 måneder. Processen er imidlertid i praksis allerede indført, som det er beskrevet på SKATs hjemmeside.

Virksomhedsforum påpeger yderligere, at den manglende registrering i DMR betyder, at politiet bliver nødt til at standse særtransporter for at kunne identificere blokvognen i stedet for at slå den op i registret.

Selvom blokvognsnummerplader indgik i DMR, ville politiet dog fortsat være nødt til at standse blokvognen for at kontrollere vægte, dimensioner, kørekort, køre/hviletider, samt at der foreligger en tilladelse fra politiet til den aktuelle kørsel.

Alt i alt er således tale om en forenkling af reglerne og forbedret service i forhold til den oprindelige situation – også uden at blokvognene bliver medtaget i det elektroniske register, DMR.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Den nye proces i forhold til blokvognsplader er indført og bl.a. beskrevet på SKATs hjemmeside.

Skatteministeriet skønner, at det vil koste ca. 1 mio. kr. at lægge blokvognsnummerplader i Det Digitale Motorregister (DMR), og det vil kun berøre ca. 500 registreringer pr. år. Der er derfor ikke planer om at lægge blokvogne ind i DMR.