Spring navigation over
Indhold start

Forbedring af e-mailkommunikation med SKAT

Dato18.03.2013
Nummer149

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er ikke muligt at sende en e-mail til SKAT, medmindre man går ind via password.

Når man så er inde på hjemmesiden, så skulle man iflg. knappen ”kontakt os” få mulighed for at sende en e-mail. Det er imidlertid ikke muligt.

Endvidere opleves der problemer med at sende mails til SKAT, selvom virksomhederne er logget ind. De modtager forskellige fejlmeddelelser i processen. Som konkret eksempel kan nævnes en virksomhed, som oplevede at modtage fire forskellige fejlmeddelelser, da ejeren forsøgte at sende en e-mail.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der har brug for at komme i kontakt med SKAT gennem deres daglige virke.

Forslag

Det bør være muligt at sende en e-mail til SKAT, selvom man ikke er logget ind. Ligeledes bør SKAT sikre, at muligheden for at sende e-mails for virksomheder der er logget ind, fungerer.

Forslaget gennemføres delvist.

SKAT er opmærksom på, at der er problemer med funktionen ”Kontakt”. SKAT er ved at undersøge, hvori fejlen består, og hvad der skal til for, at funktionen fremover kan fungere stabilt. Når eventuelle fejl er blevet identificeret, vil de blive udbedret.

Det er korrekt, at virksomheder ikke kan sende en mail til SKAT uden først at logge sig ind på hjemmesiden. Denne model har sin begrundelse i sikkerhedsmæssige hensyn.

Det er Skatteministeriets vurdering, at den foreslåede løsning har sikkerhedsproblemer i forhold til beskyttelsen af fortrolige oplysninger. Af hensyn til såvel virksomheder som medarbejdere i SKAT, er der derfor valgt en løsning med krav om login.

Vurderingen er foretaget efter en drøftelse med Datatilsynet. Ved besvarelse af e-mails, der kan indeholde fortrolige oplysninger, skal der ske en sikker identifikation af den, der skal svares, for at undgå at fortrolige oplysninger sendes til uvedkommende.

Denne sikre identifikation sker via log on processen til TastSelv. På den måde bliver personlige oplysninger beskyttet, og e-mails til og fra SKAT bliver samlet ét sted. Det bemærkes, at det er ikke muligt at sikre identifikationen ved en almindelig e-mail.

Der er ikke aktuelle planer om at ændre ved denne proces.

Forslaget er implementeret i 2014

Der henvises til svaret på forslaget. Ved at man skal logge på og vælge et specielt emne, sikres det, at mailen lander ved en medarbejder med de korrekte kompetencer. SKAT anser forslaget for afsluttet.