Spring navigation over
Indhold start

Indberetning af fædreorlov på virk.dk

Dato18.03.2013
Nummer150

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Indberetning af fædres orlov samt anmodning om dagpengerefusion i forbindelse med fædreorlov og fædres forældreorlov på www.virk.dk er besværlig for virksomhederne, hvis fædreorlov og forældreorlov afholdes i forlængelse af hinanden. Fx skal to ugers fædreorlov og to ugers forældreorlov umiddelbart efter fødslen indberettes ad to omgange, selvom fraværet sker i sammenhæng. Det vil være en forenkling for virksomheden samlet at indberette og anmode om refusion for fraværet.

Forslag

Der bør indføres mulighed for at indberette og anmode om samlet refusion af dagpenge ved fædreorlov og fædres forældreorlov.

Yderligere oplysninger

Barselsloven, BM

Forslaget gennemføres.

ATP har oplyst, at den ønskede ændring er medtaget som et krav til det kommende barseldagpengesystem. ATP forventer derfor, at ændringen vil være en del af det nye barseldagpengesystem som forventes implementeret efteråret 2016.

Forslaget er implementeret i 2018

Virksomhedsforum foreslår, at der indføres mulighed for at indberette og anmode om samlet refusion af dagpenge ved fædreorlov og fædres forældreorlov.

Forslaget er implementeret i andet kvartal 2018.

Udbetaling Danmark har oplyst, at funktionaliteten, hvormed der kan indberettes og anmodes om samlet refusion af barselsdagpenge ved fædreorlov og fædres forældreorlov, er sat i produktion i det nye barselssystem.