Spring navigation over
Indhold start

Fælles offentlig "Service Level Agreement" ift. de offentlige digitale løsningers oppetider

Dato18.03.2013
Nummer153

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhederne oplever ofte, at den digitale løsning, som de skal benytte, ikke er tilgængelig. Det skaber foruden øget tidsforbrug hos virksomhederne, frustration og irritation og er dermed med til at påvirke virksomhedernes oplevelse af kontakten med det offentlige i negativ retning. I værste fald kan det betyde, at en virksomhed fx ikke kan overholde indberetningsfristen og som følge heraf får en bøde.

Forslag

Det foreslås, at der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indarbejdes fællesoffentlige krav til oppetider, platformen, support og informationsniveau og -sted, når løsningen er nede. Dette skal sikre, at der lokalt kommer større fokus på løsningernes kvalitet. Derved kan virksomhederne spare ressourcer ved ikke gentagne gange at skulle tilgå en løsning, før den virker og behovet for support nedbringes.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen er enig i, at det er hensigtsmæssigt, at der etableres ensartede kvalitetskrav til fællesoffentlige løsninger, der er obligatoriske at anvende. Det gælder fx oppetider, kapacitet, support og informationsniveau. Et kvalitetskrav bør imidlertid afhænge af en risikovurdering af den enkelte løsning.

Der eksisterer i dag individuelle kvalitetskrav i de enkelte offentlige løsninger. Det forventes, at der i 2014 gennemføres en analyse af, hvilke typer af mål eller kvalitetskrav, der med fordel kan fastlægges for fællesoffentlige løsninger. Samtidig skal det afdækkes, hvorledes et overblik over de fællesoffentlige løsningers serviceniveauer bedst formidles. En eventuel efterfølgende synkronisering vil afhænge af resultaterne af analysen.

På nuværende tidspunkt er det muligt for den enkelte myndighed, at deklarere udvalgte servicemål som fx oppetider og supporttider på fællesoffentlige digitale løsninger. Dette kan fx etableres på myndighedernes egne hjemmesider. Eksempelvis findes servicedeklaration af bl.a. NemKonto, NemID og Borger.dk på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Det er målet, at virksomheder i højere grad vil kunne orientere sig i de offentlige myndigheders IT-løsninger, der stilles til rådighed, og dermed afstemme forretningsmæssige forventninger.

Forslaget er implementeret i 2017.

Det er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 at sikre en robust drift af den fælles it-infrastruktur. Et middel hertil er klar information om systemernes driftsstatus, og at offentlige myndigheder koordinerer systemhåndtering og drift af den fælles it-infrastruktur.

Digitaliser.dk benyttes som kanal for information om systemernes driftsstatus. På Digitaliser.dk koordinerer myndighederne driften af den fælles it-infrastruktur. Tilsvarende er Digitaliser.dk platformen, hvor myndigheder, virksomheder og andre interesserede kan få drifts- og servicemeddelelser for alle Digitaliseringsstyrelsens infrastruktursystemer. Andre myndigheder benytter ligeledes Digitaliser.dk, og man kan således også finde driftsinformation fra bl.a. NemRefusion og Virk.

Den enkelte myndighed kan deklarere udvalgte servicemål som fx oppetider og supporttider på fællesoffentlige digitale løsninger. Dette kan fx etableres på myndighedernes egne hjemmesider. Eksempelvis findes servicedeklaration af Digitaliseringsstyrelsens infrastruktursystemer på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside (http://www.digst.dk/Loesninger-og- infrastruktur/Servicedeklaration).

Digitaliseringsstyrelsens idriftsatte udstilling af live driftsstatus på digitaliser.dk den 17. oktober 2017 på de fællesoffentlige it-systemer: NemID, NemLog-in, NemKonto, NemHandel, Borger.dk og Digital Post.

Driftsoverblikket viser den oplevede tilgængelighed for slutbrugeren, dvs. at utilgængelighed for NemLog-in eller NemID kan påvirke tilgængeligheden på fx borger.dk. Utilgængelighed (rød status) behøver derfor ikke at være udtryk for driftsforstyrrelser i det pågældende system, men at tilgængeligheden påvirkes af et af de øvrige systemer.

Driftssiderne er udviklet således, at andre centrale fællesoffentlige it-systemer på sigt kan tilsluttes live driftsstatus på digitaliser.dk. Det er den enkelte myndighed, som er ansvarlig for driftsinformationer og overvågningsdata af deres it-services.

Med driftsoverblikket kan virksomheder i højere grad end før orientere sig i systemernes driftsstatus og dermed spare ressourcer ved ikke gentagne gange at prøve tilgå en løsning, der i en periode ikke er tilgængelig eller påvirket af driftsforstyrrelser.