Spring navigation over
Indhold start

Facilitering af community for brugerne

Dato18.03.2013
Nummer138

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Uanset hvor gode og brugervenlige digitale løsninger der udvikles, kan det ikke undgås, at virksomhederne ind imellem får brug for hjælp til de digitale indberetninger og ansøgninger, som de benytter. Virksomhederne har uanset problemets karakter brug for at kunne få fat i en person, som kan hjælpe dem hurtigt videre i forløbet, og det har de brug for, uanset hvornår på dagen problemet opstår.

Mange af de forslag, Virksomhedsforum har modtaget i relation til digitale indberetninger, omhandler kontakten til det offentlige, når der opstår problemer. Den opleves ofte besværlig, når det er bedst og ikke eksisterende, når det er værst. Virksomhederne oplever at blive ”eksporteret” videre til andre myndigheders supportfunktioner. Ligeledes oplever virksomhederne, at de ikke kan få hjælp, når de har behov for det. Virksomhederne – især de små - bruger de digitale løsninger, når de har tid, hvilket ofte vil sige om aftenen eller i weekenden. Opstår der problemer, må de vente til næste hverdag med at få løst problemet, hvilket er uhensigtsmæssigt og giver anledning til frustrationer og meget tidsspild.

Forslag

En stor del af de henvendelser supportfunktionerne i dag modtager er ikke nye problemer, men gængse problemstillinger, som behandles igen og igen. Mange af disse problemstillinger kunne løses ved, at brugere kunne møde andre brugere virtuelt og dele løsninger og erfaringer.

Vi foreslår derfor oprettelsen af et fællesoffentligt forum for brugerne af indberetningsløsninger. På denne måde kan svar på udfordringer publiceres og genbruges mange gange. På denne måde håber vi dels at brugerne kommer tættere på det offentlige samt naturligvis at kunne effektivisere sagsbehandlingen.

Der er gode erfaringer i Danmark ved at involvere brugerne på denne måde, man har eksempelvis involveret flere tusinde medarbejdere på Aarhus Universitetshospital i at supportere hinanden ved implementering af EPJ, Elektronisk Patient Journal.

Forslaget gennemføres.

Regeringen er enig i, at brugerne i virksomhederne med fordel kan komme tættere på det offentlige, og at en dialog om aktuelle og generelle support-problemstillinger i forhold til fx digitale løsninger og indberetninger kan optimere servicen.

Derfor vil regeringen imødekomme forslaget ved at gennemføre et pilotprojekt og i forbindelse hermed undersøge de praktiske og juridiske problemstillinger ved at lade Erhvervsstyrelsens support af VIRK være til stede på sociale medier som fx Facebook. Pilotprojektet afvikles inden udgangen af 2013.

Ved at være til stede på fx Facebook vil det offentlige kunne informere løbende om både aktuelle og generelle problemstillinger i forhold til fx virksomhedernes indberetninger og henvendelser til det offentlige. Samtidig vil virksomhederne kunne rette henvendelse med konkrete spørgsmål, der kan læses af alle og dermed fungere som videndeling for virksomhederne.

Målet er, at der skabes et grundlag for at vurdere, om det praktisk og juridisk vil være muligt og hensigtsmæssigt at etablere en supportfunktion på et socialt medie som fx Facebook.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Erhvervsstyrelsens VIRK support har oprettet en facebook-side til Næringsbasen, som pilotprojekt. Pilotforsøget blev afsluttet ultimo 2013, hvor det blev besluttet at videreføre facebook siden for Næringsbasen som permanent tiltag. Der er høstet flere erfaringer:

1) Det kan lade sig gøre at supplere/erstatte den personlige support med tiltag på sociale medier – om end det må konstateres, at antallet af brugere har været begrænset.

2) Der har været flere eksempler på, at brugere har rådgivet hinanden på en konstruktiv måde.

3) Trafikken på de respektive hjemmesider har været kraftigt stigende, fordi facebook brugere har søgt dybereliggende online information her.

Forsøget suppleres med yderligere 3 Virk supportområder i 2014, som får deres egne facebooksider.

Projektet er gennemført og afsluttet.