Spring navigation over
Indhold start

Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der opleves en unødig komplikation i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr (nr. 774 af 29/08/2001), der bl.a. foreskriver en særlig kontrol af svin, som sendes ud af landet.

De danske regler kræver veterinærkontrol på læssetidspunktet, hvorimod direktivet blot kræver det inden for 24 timer før læsning. Kravet om fast tidspunkt for veterinærkontrollen mindsker fleksibiliteten, og derfor giver den nuværende regel unødigt besvær for både landmanden og transportøren ligesom kontrolmyndighedernes tilrettelæggelse besværliggøres med deraf unødige omkostninger for erhvervet til følge.

I dag samles mange af grisene i samlestalde, før de kontrolleres. Det vil sige, at de allerede er læsset på og af en gang, før de samles i en stald, hvor de udsættes for bl.a. stress, smitterisiko og bideskader, fordi grise naturligt søger at skabe en ny rangorden, når de kommer til et nyt sted.

Myndighederne kunne let sikre en bedre velfærd under transport ved at lade embedsdyrlægen kontrollere dyrene inden for 24 timer før læsning hos afsenderbesætningen. Dyrene vil slippe for en unødig påvirkning. Samlet kan grisenes dyrevelfærd let forbedres ved en forholdsvis simpel regelændring. Det vurderes således, at denne ændring både vil være inden for direktivets rammer, sikre den nødvendige veterinærkontrol, og vil lede til bedre dyrevelfærd og mere fleksibel produktion.

Berørte virksomheder

Landbrug og virksomheder der har med dyretransporter at gøre.

Forslag

En kortlægning af om de danske regler er mere vidtgående end i andre EU-lande, og/eller kan justeres i tråd med ovenstående.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Fødevarestyrelsen er i færd med at gennemføre en revision af bekendtgørelsen nr. 55/2016 (tidligere 774/2001), hvor blandt andet kravet om, at veterinærkontrol ved direkte eksport foretages på læssetidspunktet (kaldet pålæsningskravet) forventes fjernet. Revisionen af reglerne forventes således at løse problemerne omkring læssetidspunkt som Virksomhedsforum pointerer.

Herved øges fleksibiliteten i forhold til tidspunktet for afsendelse af en eksport for den enkelte landmand.

Revisionen af bekendtgørelsen forventes gennemført med anvendelse fra 1. juli 2017.

Forslaget er implementeret i 2017.

Ifølge den tidligere bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr skulle pålæsning af klovbærende dyr ved direkte eksporter ske under embedsdyrlægens opsyn (kaldet pålæsningskravet). Dette krav er fjernet ved revisionen af bekendtgørelse 55/2016 (tidligere bek. 774/2001), som blev ophævet med ikrafttrædelsen af bekendtgørelse 1407/2016. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2017.

I forbindelse med fjernelsen af pålæsningskravet udsendte Fødevarestyrelsen en vejledning til embedsdyrlægerne om, hvorledes syn af klovbærende dyr i besætningen, uafhængigt af pålæsning, skal foregå.

Vejledningen er fremsendt til erhvervet i forbindelse med fjernelsen af kravet.

Fødevarestyrelsen har imødekommet erhvervets ønske om, at skabe mulighed for at få synet klovbærende dyr uafhængigt af pålæsning. Effekten af denne ændring er øget fleksibilitet i forhold til tidspunktet for syning af klovbærende dyr ved direkte eksporter.