Spring navigation over
Indhold start

Frigiv grunddata

Dato17.12.2012
Nummer51

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Hvis en myndighed har ret til at anvende grunddata, så skal den omkostningsfrit kunne hente disse data.

Baggrund

Frigivelse af grunddata er en nødvendig forudsætning for, at det fulde potentiale ved datagenbrug kan hentes. Betaling for data kan i visse tilfælde være en hindring for, at data genbruges på tværs af myndighederne. Der skal ikke ændres på graden af offentlighed – kun hvor tilgængelige data er for myndighederne.

Forslaget gennemføres.

 

Alle grunddata stilles som udgangspunkt frit til rådighed for alle offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Det betyder, at grunddata er en fælles digital resurse, som frit kan anvendes til både kommerciel og ikke-kommerciel brug.

 

Den 1. januar 2013 blev geografiske data, samt data fra CVR og Selskabsregisteret stillet frit til rådighed for både myndigheder, borgere og virksomheder.

 

Der vil dog være grunddata, som ikke kan stilles frit til rådighed for alle. Det drejer sig fx om personfølsomme data som dem, der er i CPR-registeret.

 

Grunddata-programmet forventes løbende at blive udbygget med nye grunddata Inddragelsen af nye grunddata skal være efterspørgselsdrevet. Forslag til konkrete områder, der kan indgå i grunddata-programmet, modtages derfor gerne.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Det har fra 1. januar 2013 været muligt for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder at hente geodata samt data fra CVR- registeret omkostningsfrit.