Spring navigation over
Indhold start

Forbud mod at hente grunddata flere gange

Dato17.12.2012
Nummer77

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Det skal gøres ulovligt for myndighederne at bede virksomhederne om data som findes i grunddataprogrammet. Myndighederne skal forpligtes til selv at fremskaffe oplysningerne.

Baggrund

I takt med at grunddataprogrammet udvikles, vil forbuddet således dække flere og flere områder og i sidste ende munde ud i et generelt forbud.

Regeringens grunddataprogram blev lanceret i oktober 2012 som en del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Det vedrører data om virksomheder, adresser, personer, ejendomme og geografi, og er et skridt i den rigtige retning mod langt mere datagenbrug mellem myndigheder. Grunddataprogrammet tager bl.a. udgangspunkt i, at der bruges unødvendige ressourcer på, at virksomheder besværes med at skulle afgive de samme oplysninger igen og igen. En del af formålet med grunddataprogrammet er således at reducere de administrative byrder for virksomhederne.

Virksomhedsforum foreslår, at langt flere data end dem nævnt i regeringens publikation ”Gode grunddata til alle” skal indgå i grunddataprogrammet. Samtidig er det naturligvis afgørende, at grunddata udnyttes i videst muligt omfang til at sikre datagenbrug.

Regeringen er enig i, at anvendelsen af datagenbrug skal forøges, og at virksomheder som udgangspunkt kun skal indberette den samme oplysning en gang.

 

Visionen for regeringens grunddataprogram er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle.

 

Datagenbrug er dermed en væsentlig forudsætning for at modernisere den offentlige sektor og lette de administrative byrder for virksomhederne.

 

På nuværende tidspunkt indeholder grunddataprogrammet projekter vedr. grunddata om personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi.

 

Grunddata-programmet forventes løbende at blive udbygget med nye grunddata. Inddragelsen af nye grunddata skal være efterspørgselsdrevet. Forslag til konkrete områder, der kan indgå i grunddata-programmet, modtages derfor gerne.

 

Et egentlig lovgivningsmæssigt forbud mod at indhente oplysninger flere gange vurderes ikke at være hensigtsmæssigt. Regeringen skaber med grunddataprogrammet forudsætninger for at data genbruges på tværs af den offentlige sektor, og som vil betyde, at virksomheder på en række områder som udgangspunkt kun skal indberette oplysninger én gang.

 

Grunddata-programmet er igangsat og implementeringen af programmet sker løbende frem mod 2020.

Forslaget er ikke implementeret

Grunddataprogrammet er under implementering med en række leverancer undervejs for data på ejendomsområdet. Programmet har idriftsat de andre registre, der indgår i den nuværende aftale om grunddata. Som del af grunddataprogrammet er blandt andet CVR-data og geodata frikøbt for alle offentlige og private brugere af data pr. 1. januar 2013. Det betyder, at myndighederne i stedet for at indhente oplysninger flere gange hos virksomhederne, henter data direkte hos Datafordeleren, der er grunddataprogrammets distributionsplatform.

Datafordeleren er forsinket i etableringen, da grunddataprogrammet i sommeren 2017 oparbejdede en forsinkelse på tre måneder. På den baggrund har det vist sig nødvendigt at flytte idriftsættelsen på ejendomsområdet fra maj 2018 til maj 2019. Forsinkelsen udvides til 12 måneder af hensyn til andre it-systemer på statens områder. Grunddataprogrammet forventes fuldt implementeret med de aftalte data i 2019 og dermed vil forslaget være delvist gennemført.

Grunddataprogrammet gør det muligt, at man gratis kan hente grunddata fra et samlet sted i en bedre datakvalitet. Der er ikke med programmet indført krav om obligatorisk anvendelse. I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 arbejdes der for en højere grad af genbrug af data i de offentlige løsninger, og at virksomheder som udgangspunkt derfor kun skal indberette den samme oplysning én gang. Dermed lettes de administrative byrder for virksomhederne.