Spring navigation over
Indhold start

En national myndighedsdatabase

Dato17.12.2012
Nummer71

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Regeringens arbejde med datagenbrug bør munde ud i en national myndighedsdatabase til genbrug af data, som indeholder alle oplysninger indberettet af virksomheder til myndighederne. Denne database kan anvendes af myndighederne, så virksomhederne undgår at indberette de samme data flere gange til forskellige myndigheder. Der kan hentes inspiration i det norske Brønnøysund Register.

Databasen kunne fungere som et slags ”digitalt virksomhedspas”, på linie med en borgers sygesikringskort, hvor formålet er at samle alle formelle oplysninger om virksomhederne ét sted, hvor myndigheder kan hente dem.


Baggrund


Regeringens arbejde med datagenbrug bør munde ud i en national myndighedsdatabase til genbrug af data.

Det digitale virksomhedspas kunne fx anvendes ved offentlige udbud, hvor myndigheder ofte beder om fremsendelse af mange oplysninger. Disse oplysninger kunne myndigheden med virksomhedspasset selv gå ind digitalt og fremskaffe.

Sammenfattende ønsker Virksomhedsforum, at regeringens arbejde med datagenbrug skal munde ud i en national myndighedsdatabase bestående af harmoniserede data, som alle myndigheder er forpligtet til at anvende.

Hensigten med forslaget er, at virksomheder kun skal indberette oplysninger til det offentlige en gang og gerne af en fælles indgang til det offentlige. Herefter er det myndighedernes opgave at dele og genbruge data, således at sagsbehandlingen lettes.

 

Regeringen er helt enig i målsætningen om, at virksomheder skal indberette data én gang.

 

Visionen for regeringens grunddataprogram er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle.

 

Grunddata skal genbruges mellem myndighederne ved at den fælles distributionsløsning, Datafordeleren, der vil stille data til rådighed fra grunddataregistrene. Data kan herefter formidles videre til de relevante forretningsområder i både den offentlige og private sektor.

 

Det er altså ikke hensigten at grunddatagrogrammet skal munde ud i en egentlig myndighedsdatabase, men fra et virksomhedsperspektiv, vil Datafordeleren i realiteten have samme effekt for grunddata, nemlig at data som udgangspunkt kun indberettes én gang og deles på tværs af myndighederne.

 

Datafordeleren vil distribuere de første grunddata i 2014.

Forslaget er ikke implementeret

Bedre deling af data mellem myndigheder, borgere og virksomheder er et centralt element i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Grunddataprogrammet gør det muligt, at myndighederne henter data om virksomheder hos Datafordeleren, der er grunddataprogrammets distributionsplatform. Det imødekommer dele af forslagets hensigt om myndighederne i højere grad deler og genbruger data om virksomheder.

Grunddataprogrammet er under implementering og forventes fuldt implementeret med de aftalte data om blandt andet ejendomme, adresser, CPR-data og virksomhedsdata i 2019.