Spring navigation over
Indhold start

Én samlet registrering for flere bedrifter

Dato17.12.2012
Nummer72

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Stadigt flere landbrugsbedrifter består af flere fysisk adskilte besætninger. Det er en uhensigtsmæssig byrde, at landmændene skal registrere de samme ting flere gange for forskellige bedrifter.


Berørte virksomheder


Landbrug


Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at de landmænd, som ejer flere besætninger, kan nøjes med at foretage de nødvendige registreringer af de samme ting én gang. Dette vil lette arbejdsgangene hos såvel landmanden som det offentlige og medføre administrative lettelser.

Forslaget gennemføres.

Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning, som giver mulighed for dispensation til samdrift for kvægbesætninger, der har en afstand af maksimalt to km i fugleflugtslinje. En samdrift medfører, at flytninger af kreaturer mellem involverede besætninger ikke skal registreres i CHR, hvilket giver administrative lettelser. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2015.

Endvidere er der udarbejdet en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. Ændringerne medfører, at der for besætninger i samdrift kan oprettes én sundhedsrådgivningsaftale, og der kan laves ét samlet medicinregnskab for samdriften. Dette bidrager med administrative lettelser. Bekendtgørelserne er trådt i kraft den 1. januar 2015.

Forslaget er implementeret i 2014

Forenklingerne er implementeret pr. 1. januar 2015. Såvel bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger samt bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer blev udstedt i december 2014 og trådte i kraft pr. 1. januar 2015.