Spring navigation over
Indhold start

Afskaffelse af registreringspligt vedr. medicin til smågrise og unge kalve

Dato17.12.2012
Nummer54

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der er i dag krav om, at landmanden på sin bedrift skal registrere forbrug af medicin til smågrise og kalve under 4-5 måneder. Landbrug & Fødevarer finder, at reglen er overflødig og unødigt tidskrævende, fordi de små dyr ikke bliver brugt til fødevarer indenfor en relevant tidsramme, og fordi den samlede mængde medicin alligevel bliver registreret i Vetstat.


Berørte virksomheder


Landbrug


Forslag


Virksomhedsforum foreslår en afskaffelse af registreringskravet, hvilket vil medføre en tidsbesparelse for landmanden. De fornødne data kan anskaffes fra Vetstat.

Forslaget gennemføres ikke.

 

Efter gældende regler defineres svin og kalve i alle aldersgrupper som fødevareproducerende dyr, og er derfor omfattet af enslydende regler om optegnelser over medicinsk behandling.

 

Dyrlægers og apotekers indberetning til VetStat om udleverede og ordinerede lægemidler giver adgang til oplysninger om, hvornår og i hvilken mængde et givet lægemiddel er blevet tilgængeligt for landmanden. Landmandens optegnelser giver oplysninger om, hvornår medicinen er anvendt og, ikke mindst, hvilke dyr der er behandlet. Data fra VetStat kan således ikke erstatte landmandens medicinoptegnelser.

 

Det skal bemærkes, at der lejlighedsvist både slagtes spædkalve samt grise med en vægt under 30 kg til brug ved f.eks. grillfester o. lign. Fødevarestyrelsen finder derfor, at det af hensyn til fødevaresikkerheden ikke vil være hensigtsmæssigt at søge reglerne ændret.