Spring navigation over
Indhold start

Afskaffelse af medicinlogbog

Dato17.12.2012
Nummer53

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Danske virksomheder og landmænd indberetter mange oplysninger til de offentlige myndigheder.

På nuværende tidspunkt findes der et krav til landmændene om, at de skal føre medicinlogbog. Landbrug & Fødevarer finder dette overflødigt, fordi apotek og dyrlæge sender de samme data om udleveret medicin til Vetstat.


Berørte virksomheder


Landbrug


Forslag


Virksomhedsforum foreslår en afskaffelse af kravet om medicinlogbog, hvilket vil medføre en tidsbesparelse for landmanden. De fornødne data kan anskaffes fra Vetstat.

Forslaget gennemføres ikke.

 

Kravet om, at landmanden skal føre optegnelser over anvendt medicin, har baggrund i EU-regler. EU-reglerne indeholder således krav om, at landmanden skal foretage optegnelser over bl.a. dato, oplysninger om det anvendte lægemiddel og identifikation af de behandlede dyr.

 

Formålet med kravet om medicinoptegnelser er, at landmanden kan dokumentere, hvilke dyr der er behandlet og at tilbageholdelsestiderne er overholdt. Det betyder, at der kun markedsføres dyr eller animalske produkter uden medicinrester. Optegnelseskravet har således et fødevaresikkerhedsmæssigt sigte.

 

Indberetninger til VetStat fra dyrlæger og apoteker indeholder oplysninger om, hvilke lægemidler der er udleveret eller ordineret til anvendelse i en besætning, men angiver ikke hvornår medicinen skal anvendes og til hvilke specifikke dyr.

 

På baggrund af ovenstående vurderer Fødevarestyrelsen, at det ikke er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt at fjerne optegnelseskravet, idet dyrlægens og apotekets indberetninger til VetStat ikke kan erstatte landmandens optegnelser.

 

Reglerne om optegnelser over medicinsk behandling blev forenklet væsentligt i 2010, da det tidligere krav om daglige optegnelser blev ændret til krav om optegnelser på behandlingens første dag.