Spring navigation over
Indhold start

Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa

Dato17.12.2012
Nummer56

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

For at få betegnelse alkoholfri øl i Danmark skal alkoholprocenten være 0,0.

I andre EU lande må alkoholfri øl indeholde 0,5 procent alkohol. Der er et stort marked for disse øl, blandt andet i Tyskland.

Fødevarestyrelsens fortolkning er ikke i overensstemmelse med SKAT’s definition.

Ifølge Toldtariffen 2012-3 afsnit IV forstås ved ikke’ alkoholholdige drikkevarer’ i pos. 2202 drikkevarer, hvis alkoholindhold udtrykt i % vol. ikke overstiger 0,5 % vol.


Berørte virksomheder


Bryggerierne.


Forslag


At den danske fortolkning ændres, således at alkoholfri øl må indeholde 0,5 procent alkohol. Dette skal fremgå af etiketten.


Yderligere oplysninger


Fødevareministeriet

Forslaget gennemføres.

Fødevareministeren og Sundhedsministeren har den 11. april 2014 i en fælles pressemeddelelse tilkendegivet, at grænsen for "alkoholfri" ændres fra 0,1 vol. % til 0,5 % vol.

Den 9. april 2014 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse foretaget en ny vurdering, som har dannet grundlag for praksisændringen. Vurderingen er nu, at antabusbrugere slet ikke bør indtage alkohol - heller ikke 0,1 vol. % - hvorfor disse gruppers særlige behov kan varetages af bedre oplysning fra sundhedspersonale. Ministeriet har derfor anbefalet, at grænsen kan hæves til 0,5 %. Sundhedsstyrelsen foretager ligeledes rådgivning af børn, unge og gravide i forhold til indtag af alkohol.

Fødevarestyrelsen har den 15. april 2014 offentliggjort denne praksisændring på Fødevarestyrelsens hjemmeside og orienteret interessenterne. Den nye grænse vil desuden fremgå af Fødevarestyrelsens kommende vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger, som offentliggøres i juni 2014.

Forslaget indgår i Regeringens vækstpakke for 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”.

Forslaget er implementeret i 2014

Fødevarestyrelsen offentliggjorde i april 2014, at der ændres praksis for, hvornår man kan anprise ”alkoholfri” for drikkevarer, der normalt indeholder alkohol. Modsat tidligere accepteres nu et niveau af alkohol på op til 0,5 vol. % alkohol.

Denne praksisændring fremgår tillige af Vejledning om anprisningsforordningen, som blev offentliggjort den 27. juni 2014.

Det skal bemærkes, at en fortolkning af, hvornår noget er alkoholfrit fortsat ikke er EU-harmoniseret.