Spring navigation over
Indhold start

Reglerne om registrering af animalske fødevarer på første modtagelager

Dato17.12.2012
Nummer60

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Modtagevirksomheder skal løbende føre et register over modtagne partier fødevarer. Registeret skal indeholder oplysninger om importør, dato for modtagelsen, produktkategori, antal kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og afsenderland. Registret skal opbevares af modtagevirksomheden i mindst 5 år. Registeret skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.
Disse særlige registreringer er besværlige og tidskrævende. Så vidt vides, har ingen af de berørte virksomheder nogensinde hørt, at Fødevarestyrelsen bruger disse registreringer.


Berørte virksomheder


Alle virksomheder der fungerer som første modtagelager for animalske fødevarer fra EU.


Forslag


Da der under alle omstændigheder sker en registrering af alle varer, som den enkelte virksomhed modtager, foreslås det, at den generelle registrering bruges, hvis der opstår en situation, hvor man har behov for at undersøge særlige leverancer/særlige leverandører eller oprindelseslande i forbindelse med fødevaresikkerhedsmæssige problemer.
De almindelige sporbarhedsregler sikrer, at man altid kan finde tilbage til leverandøren og dermed oprindelsen.

Forslaget gennemføres delvist, idet der er foretaget en revision af de specifikke krav, således at de er sammenfaldende med andre sporbarhedskrav, som virksomhederne skal opfylde i henhold til anden lovgivning. De reviderede krav fremgår af den nye veterinærkontrolbekendtgørelse, som trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Registret fastholdes dog, da der er tale om en implementering af Fællesskabsregler, og oplysningerne anvendes løbende i kontrollen.

Forslaget er implementeret i 2016.

Som angivet i regeringens svar er der foretaget en revision af de specifikke krav, således at de er sammenfaldende med andre sporbarhedskrav, som virksomhederne skal opfylde i henhold til anden lovgivning. De reviderede krav blev gennemført i den veterinærkontrolbekendtgørelse, som trådte i kraft pr. 1. januar 2016. Kravene vil blive beskrevet i Fødevarestyrelsens samlede vejledning om diverse sporbarhedskrav, som forventes udsendt i første kvartal 2017.

Registret fastholdes dog, da der er tale om en implementering af Fællesskabsregler, og oplysningerne anvendes løbende i kontrollen.

Tilpasningen til andre, generelle sporbarhedskrav forventes at lette virksomhedernes mulighed for efterlevelse af modtageregistreringskravene. P.t. er 153 virksomheder registreret som samhandelsmodtagelagre for animalske fødevarer.

Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation via dette link. (erstattet pr. 15.12.2016).