Spring navigation over
Indhold start

Personalisering og nyudvikling af Virk.dk

Dato17.12.2012
Nummer68

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virk.dk er et væsentligt bidrag til en simplere og mere omkostningseffektiv kommunikation mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er imidlertid den gængse opfattelse blandt virksomhederne, at hjemmesiden kan virke meget uoverskuelig og ikke opfylder sidens potentiale.

En personalisering af Virk.dk vil medføre en betydelig lettelse af virksomhedernes kontakt til det offentlige. En hurtig udvidelse af Virk.dk’s brugervenlighed vil derfor bidrage til en betydelig administrativ lettelse af virksom­hedernes administrative byrder.


Forslag


DI foreslår, at udviklingen af Virk.dk, prioriteres højt således, at hjemmesiden tager brugernes behov i betragtning og at der hurtigst muligt etableres en per­sonalisering af siden.

Personaliseringen af Virk.dk kan bl.a. ske gennem etableringen af en personlig kalender for den enkelte virksomhed, således at virksomhedslederne kan se, hvilke indberetninger virksomheden står overfor i nær fremtid.

Hjemmesiden www.virk.dk bør nyudvikles, så den bliver mere overskuelig og opleves som mere virksomhedsnær og brugervenlig. Fx er anmodning om udbetaling af dagpengerefusion ved fleksjobberes sygdom på www.virk.dk unødvendig besværlig.

Det første skridt i en personalisering af Virk.dk er taget med lanceringen af Mit Virk i december 2012. I den nuværende version kan virksomhederne se en række data om sig selv, se hvilke indberetninger de senest har brugt, og se nogle af de sager de har med offentlige myndigheder. Derudover er der en beskedfunktion, hvor virksomhederne kan få påmindelser fra myndighederne.

 

Virk.dk og Mit Virk udbygges løbende i en mere personaliseret og brugervenlig retning gennem en række projekter, der sættes i søen i løbet af 2013 og 2014. Blandt projekterne forventes en personaliseret kalenderfunktion for virksomhederne.

 

Det er målsætningen, at den besparelse i årsværk virksomhederne opnår ved at bruge Virk.dk og indberetningsløsningerne herpå, skal øges med 10 % hvert år i årene frem mod 2015.

 

Med hensyn til brugervenlighed og overskuelighed synes 59 pct. af brugerne i 2012 at portalen er nem at finde information og indberetninger på. Denne andel skal øges med 8 procentpoint i 2013.

Forslaget er implementeret i 2014

I august 2014 blev en ny version af Virk sat i drift med ny brugergrænseflade og interaktionsdesign. Den nye brugergrænseflade betyder, at det er blevet lettere for brugerne at overskue siden og finde de relevante oplysninger. Brugertest viser, at brugerne oplever det nye Virk som brugervenligt. Introsiderne er desuden ændret, så de også er mere overskuelige og brugervenlige, herunder indeholder trin-for-trin-guides til løsningerne.

Samtidig blev Virk opdelt i tre vertikaler rettet mod forskellige brugergrupper og behov: Virk Indberet, Virk Startvækst & Virk Data. Dette nye erhvervsunivers sikrer virksomhederne både én indgang og overskueligt, personaliseret indhold.

I december 2014 blev en ny og opgraderet version kaldet ”Mit Virk Dashboard” lanceret. Brugeren kan dermed tilpasse Mit Virk til sine egne behov og nemt tilgå den på mobile enheder. Mit Virk giver bl.a. adgang til en virksomhedskalender, virksomhedens CVR-data, et personaliseret eksportrum, udvalgte sagsoplysninger og notifikationer fra Digital Post.