Spring navigation over
Indhold start

Indførelse af bagatelgrænser for opkrævninger

Dato17.12.2012
Nummer96

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Landbrug & Fødevarer oplever, at opkrævninger af minimal størrelse og store forskelle i beregningsmetoder skaber irritation og usikkerhed - samtidig med at der skabes unødigt administrativt besvær. Der er flere eksempler på opkrævninger på meget små beløb. Bl.a. er der eksempler på, at en landmand er blevet trukket 40 kr. i støtte. Udgifterne til administration hos myndigheder og berørte virksomheder overstiger således i signifikant grad de beløb, der opkræves.


Berørte virksomheder


Virksomheder og landbrug


Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at man indfører bagatelgrænser for opkrævning af gebyrer, således at virksomheder og landmænd slipper for at skulle betale regninger af minimal størrelse. Dette fungerer allerede i forhold til myndighedernes udbetaling af støtte i forskellige sammenhænge. Eksempelvis findes der en bagatelgrænse på 1.600 kr. ved udbetaling af handyrpræmier til landbruget. En bagatelgrænse vil spare alle parter tid.


Yderligere oplysninger


Der findes eksempelvis meget små opkrævninger på krydsoverensstemmelsesområdet, der sorterer under Fødevareministeriet

Forslaget gennemføres ikke.

 

Der er inden for de enkelte EU-støtte- og kontrolordninger opstillet tolerancer og bagatelgrænser for, hvornår manglende overholdelse skal sanktioneres og medføre støttenedsættelse. EU-reglerne pålægger medlemsstaterne at sikre, at enhver støtteansøgning afgøres i henhold til de af EU-fastsatte regler, herunder at skyldige beløb tilbagebetales til EU’s landbrugsfonde.

 

Det er fra danske side fastlagt, at skyldige beløb tilbagesøges hos støttemodtageren, da disse beløb skal tilbagebetales til EU’s landbrugsfonde. Alternativt skal udgiften afholdes af statskassen. Inddrivelsesreglerne følger de nationalt fastlagte regler for inddrivelse af offentlige tilgodehavender. Fordringer dækkes ved indbetalinger eller modregning i andre udbetalinger til samme støttemodtager. Det er alene fordringer over 100 kr., der kan sendes til retslig inddrivelse hos SKAT.