Spring navigation over
Indhold start

Harmonisering af CVR og SE numre

Dato17.12.2012
Nummer91

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder kan i dag have både et CVR og et SE nummer.


Forslag


Der foreslås en harmonisering af systemerne, således at virksomheder kun har ét identifikationsnummer – et CVR nummer.

Der er foreslået en harmonisering af systemerne, således at virksomheder kun har ét identifikationsnummer – et CVR-nummer. Det vil medføre en udfasning af SE-numre.

 

Situationen er den i dag, at 640.000 virksomheder har et CVR-nr., 6.500 juridiske enheder har IKKE et CVR-nr. (har i stedet et SE-nummer), bl.a. da de ikke er omfattet af CVR-loven, og 8.100 juridiske enheder har et eller flere underliggende SE-numre.

 

Et led i digitaliseringsstrategiens initiativ 10.4 om udvidelse af CVR-registeret er forslag om udfasning af SE-numre. Der pågår her et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT, hvor det analyseres, hvordan og i hvilket omfang udfasningen af SE-numre kan gennemføres, bl.a. ved at ændre CVR-loven, så flere typer af virksomheder kan blive omfattet af CVR-loven, fx de udenlandske virksomheder uden fast forretningssted i Danmark. Det bemærkes, at der er flere uafklarede spørgsmål, bl.a. om de grønlandske selskaber, der er hjemmehørende på Grønland, og om konkursboer kan få tildelt et CVR-nummer.

 

Regeringen arbejder efter, at alle virksomheder skal kunne tildeles CVR-numre, og at de administrative SE-numre udfases i det omfang, det er muligt.

Forslaget er ikke implementeret

Tildeling af CVR-nr. til udenlandske virksomheder uden forretningssted i Danmark gennemføres ikke, da en tværministeriel analyse i 2015 mellem bl.a. det tidligere SKAT, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen viste, at der var udfordringer med at sikre autoritative adresseoplysninger og tilstrækkelig identifikation af disse.

Tildelingen af CVR-nr. til selskaber hjemmehørende på Grønland er implementeret i CVR pr. 1. januar 2018.

Tildeling af CVR-nr. til konkursboer er fortsat under afklaring, hvorfor det ikke er muligt at angive et eventuelt implementeringstidspunkt.

Skattestyrelsen arbejder løbende på at minimere antallet af virksomheder, der har underliggende SE-numre. Det vurderes ikke muligt at udfase alle underliggende SE-numre fuldstændigt.