Spring navigation over
Indhold start

Skatteårsopgørelse for selskaber

Dato17.12.2012
Nummer57

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når man har et aktie- eller anpartsselskab, kan man ikke via tast selv se sin årsopgørelse, når man har indtastet selskabsselvangivelsen.


Forslag


Løsningen tilrettes så det er muligt at se sin årsopgørelse.

Selskabers årsopgørelse udsendes på papir en gang om året omkring 1. november efter indkomståret. Det er korrekt, at denne årsopgørelse ikke findes på TastSelv.

 

SKAT er opmærksom på, at der er et behov for at kunne finde årsopgørelsen for selskaber på TastSelv eller modtage denne i elektronisk form. SKAT kan således tilslutte sig det stillede forslag.

 

SKAT er i gang med at undersøge mulighederne.

 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at etablere en ny indberetningsløsning for selskabsselvangivelsen. I den forbindelse undersøges dels mulighederne for, at selskaberne kan få vist en foreløbig skatteberegning på baggrund af selvangivelsens tal, og dels at selskaberne kan få vist den endelige årsopgørelse.

 

Det vil formentlig fortsat blive sådan, at den endelige årsopgørelse først kan vises omkring den 1. november. Det skyldes hensynet til de lovbestemte frister for indbetaling af acontoskat.

 

Den nye indberetningsløsning for selskabsselvangivelsen forventes at være klar til brug medio 2014.

 

Det kan endvidere oplyses, at SKAT arbejder med en konkret målsætning om at afskaffe udsendelse af papirbreve. Der er en proces i gang med at drøfte hvilke breve, der skal udsendes digitalt, og i den forbindelse drøftes selskabers årsopgørelse også. Virksomheder skal have en digital postkasse via Virk.dk, hvortil de digitale breve kan sendes. Dette arbejde forventes færdiggjort ultimo 2013.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum har tidligere påpeget, at hvis man var ejer af et aktie- eller anpartsselskab, kunne man ikke via TastSelv se sin årsopgørelse, når man havde indtastet selskabsselvangivelsen. Virksomhedsforum har på den baggrund foreslået, at der findes en løsning, hvilket regeringen har tilkendegivet ville blive gennemført. SKAT har derfor været i gang med at gennemføre de fornødne systemændringer, og det stillede forslag er pr. september 2017 blevet implementereret.

Årsopgørelser, der er udsendt efter medio september 2017, ligger nu i TastSelv Erhverv, under kontakt, find meddelelse. Derudover udsendes årsopgørelsen også via digital post. Både revisorer, rådgivere og selskaber kan nu se årsopgørelsen på TastSelv Erhverv.