Spring navigation over
Indhold start

Lettere ordning for afregning af moms

Dato17.12.2012
Nummer83

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er administrativt byrdefuldt at beregne og indberette beløbene hvert kvartal/måned. De hyppige indberetninger giver unødige ekstra omkostninger til revisor, bogholder, administration m.m.


Berørte virksomheder


Især SMV-virksomheder.


Forslag


Overgang til f.eks. halvårlige indberetninger af moms og A-skat. Det kan kombineres med en ordning om, at man indbetaler et beløb prorata/aconto baseret på sidste halvårs udbetaling. Og så bruge kredit- /debitrenterne kendt fra selvangivelserne.

Alternativt foreslås, at grænsen for at indberette moms månedligt ændres, så det kun er virksomheder, der har en omsætning for 20 mio. kr. eller mere der skal indberette moms hver måned. Virksomheder med en omsætning på under 20 mio. kr. skal indberette hver 3. eller 6. måned.


Yderligere oplysninger


Ordningen kan gøres valgfri – så den nuværende ordning også bevares, hvis det er det, der passer bedst i den enkelte virksomhed.

Forslaget gennemføres delvist.

”Aftaler om Vækstplan DK” og efterfølgende ”Aftaler om Finansloven for 2014” indeholder ændringer af momsloven, som betyder, at virksomheder med en omsætning under 50 mio. kr. får mere lempelige momsafregningsregler.

Forslaget indeholder 3 elementer, som trådte i kraft pr. 1. januar 2014:

1. En ændring af definitionen af små virksomheder, så flere kan afregne moms halvårligt i stedet for kvartalsvis. Grænsen for, hvornår virksomheder ikke længere kan afregne moms halvårligt, hæves således fra en omsætning på 1 mio. kr. til en omsætning på 5 mio. kr.

2. En forlængelse af betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms kvartalsvis. Betalingsfristen forlænges fra ca. 40 dage til ca. 60 dage.

3. En forhøjelse af den øvre grænse for, hvornår en virksomhed bliver så stor, at den skal afregne moms månedligt. Grænsen hæves fra en omsætning på 15 mio. kr. til en omsætning på 50 mio. kr.

For så vidt angår forslaget om en aconto ordning, er det muligt, at en sådan ordning kunne udvikles og være provenuneutral, men den vil for det første kræve en tilladelse fra EU, og dernæst vil den medføre omkostninger til IT-udvikling. Derudover er det vigtigt at bemærke, at virksomheder med salg til andre EU-lande angiver præcise oplysninger om deres salg på angivelsen, idet oplysningerne bruges af skattemyndighederne i EU til at kontrollere, hvorvidt der bliver betalt moms, som der skal, og disse oplysninger skal angives månedsvis.

Forslaget er implementeret i 2014

”Aftaler om Vækstplan DK” og efterfølgende ”Aftaler om finansloven for 2014” indeholder ændringer af momsloven, som betyder, at virksomheder med en omsætning under 50 mio. kr. får mere lempelige momsafregningsregler.

Forslaget indeholder 3 elementer, som trådte i kraft pr. 1. januar 2014:

1. En ændring af definitionen af små virksomheder, så flere kan afregne moms halvårligt i stedet for kvartalsvis. Grænsen for, hvornår virksomheder ikke længere kan afregne moms halvårligt, hæves således fra en omsætning på 1 mio. kr. til en omsætning på 5 mio. kr.

2. En forlængelse af betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms kvartalsvis. Betalingsfristen forlænges fra ca. 40 dage til ca. 60 dage.

3. En forhøjelse af den øvre grænse for, hvornår en virksomhed bliver så stor, at den skal afregne moms månedligt. Grænsen hæves fra en omsætning på 15 mio. kr. til en omsætning på 50 mio. kr.

Fsva. forslaget om en aconto-ordning for afregning af moms og skat, henvises til SKATs koncept ’NemVirksomhed’, der har til formål at gøre det lettere at afregne (hhv. indberette og betale) moms og skat. Eftersom denne afregningsproces automatiseres i et samarbejde mellem bogføringssystemerne og SKAT, overflødiggøres behovet for en aconto-ordning, idet moms og skat afregnes ud fra den reelle aktivitet i virksomheden i den pågældende periode. Løsningen forventes at være idriftsat ultimo 2016.