Spring navigation over
Indhold start

Toldbehandling af importerede fisk og fiskeprodukter

Dato17.12.2012
Nummer100

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem              

Dansk fiskeindustri importerer 60 pct. af råvarerne fra tredjelande. En række produkter er mængde- og toldreguleret ved import til EU. Når en importfor­retning arrangeres og forberedes, kan man ikke forudsige, om en toldfri kvote evt. er opbrugt på det senere tidspunkt, hvor varen toldbehandles. hvorved man ikke slipper toldfrit, men i stedet pålægges 6, 12 eller 20 pct. told.

Hvis man uventet pålægges f.eks. 20 pct. told, kan man ønske at varerne allige­vel ikke importeres men i stedet forbliver oplagt på toldfrit lager i afventning af start på en ny toldfri kvote eller anvende varerne til eksport ud af EU. Hvis man ønsker det, skal man udfylde ny ansøgning og afvente afgørelsen, mens varerne ikke må røres. Det pålægger virksomhederne papirarbejde, udgifter til lager og belaster likviditeten. Varerne kan i afventning af afgørelsen ikke disponeres til andet formål – herunder heller ikke reeksport.


Forslag                                          


DI foreslår, at der indføres en samlet ansøgning, og at man i denne ansøgning angiver to prioriterede ønsker: Primært ønsket om import uden told, og se­kundært, hvis kvoten på importtidspunktet er opbrugt, anmodning om, at va­rerne blot forbliver liggende på lager ufortoldet og dermed umiddelbart kan disponeres til andre formål, herunder eksport.

Forslaget vil spare papirarbejde, likviditet, og lagerleje.


Yderligere oplysninger          


Den nugældende praksis følger EU’s toldkodeks, mens det ikke er klart, om enkelte lande kan forvalte nationalt i henhold til vores forslag.

Virksomhedsforum foreslår, at det skal være muligt i samme angivelse at kunne angive til fri omsætning med anmodning om kontingentbehandling, sekundært til toldoplag, hvis kvoten måtte være opbrugt, uden at skulle indsende en ny ansøgning.

 

Forslaget er ikke umiddelbart muligt at gennemføre, da det ikke følger EU-reglerne for kontingenttoldbehandling. De enkelte lande kan ikke forvalte nationalt.

 

Danmark har aktuelt ingen planer om at forsøge at ændre reglerne. Dog har vi fra dansk side gjort EU-Kommissionen opmærksom på, at danske virksomheder anser dette for administrativt tungt. Danish Seafood Association har tidligere rejst et lignende problem.

 

Stort set al toldlovgivning er EU-forordningsbestemt. Princippet i toldbehandling er, at én vare kun kan befinde sig under én toldprocedure af gangen, og varerne kan kun angives til én toldprocedure af gangen. Fri omsætning er én toldprocedure, mens toldoplagsproceduren er en anden. Forslaget vil derfor stride imod grundprincippet i al toldbehandling.

 

Vi ser ingen mulighed for at komme med et konstruktivt forslag, som ikke vil stride imod dette grundprincip uden at komme til at rejse problemer andre steder i reglerne.

 

De nuværende regler berører et fåtal af virksomheder.